Terug naar het overzicht van Argus Clou - Groep 6

Argus Clou

Aardrijkskunde - Thema 3 - Een kijkje onder de grond

Begrippen (lijst kopiŽren en plakken in het eerste vak van de oefening)

het leidingwater#
het grondwater#
het oppervlaktewater#
de waterzuivering#
het afvalwater#
de riolering#
het hemelwater#
de gasleiding#
het aardgas#
de gasbel#
het gasveld#
het aardgasnet#
de hoogspanningsmast#
het transformatorhuisje#
de elektriciteitscentrale#
de biomassa#
de groene stroom#
de grijze stroom#

Waarschuwing: als je (per ongeluk) niet de hele lijsten kopieert en plakt, kan dat leiden tot verkeerd oefenen!

Betekenissen (lijst kopiŽren en plakken in het tweede vak van de oefening)

schoon water dat vanaf het waterleidingbedrijf via leidingen uit de kraan stroomt#
water dat in de bodem zit#
water uit rivieren, sloten, kanalen en meren#
het schoonmaken van water#
vies water dat overblijft na gebruik in de industrie of in huizen#
het stelsel van rioolbuizen#
water uit neerslag zoals regen, sneeuw en hagel#
buis waar gas doorheen stroomt#
gas dat diep uit de aarde gehaald wordt om te gebruiken voor verwarming en koken#
opeenhoping van aardgas in holle ruimtes onder de grond#
stuk grond waar gas in de bodem zit#
buizenstelsel waarmee aardgas naar de huizen wordt gebracht#
paal met kabels waardoor elektriciteit met hoge spanning stroomt#
gebouwtje waarin hoogspanning wordt omgezet naar de lagere spanning van 230 volt#
fabriek waar energie wordt opgewekt#
materiaal uit planten en dieren, dat gebruikt kan worden om energie op te wekken#
milieuvriendelijke stroom die wordt opgewekt uit biomassa, zon, wind of water#
energie die is opgewekt uit fossiele brandstoffen. Het is schadelijk voor het milieu#