Terug naar het overzicht van Argus Clou - Groep 6

Argus Clou

Geschiedenis - Thema 5 - Oorlog en opnieuw beginnen

Begrippen (lijst kopiŽren en plakken in het eerste vak van de oefening)

de economie#
de crisis#
werkloos#
Adolf Hitler#
bezetten#
de Tweede Wereldoorlog#
de Joden#
de discriminatie#
de anti-Joodse maatregelen#
de Jodenster#
Anne Frank#
onderduiken#
bevrijden#
de wederopbouw#
Willem Drees#
de Algemene Ouderdomswet (AOW)#
de Werkloosheidswet (WW)#
de watersnoodramp#
de gastarbeider#
de vluchteling#
veelkleurig#

Waarschuwing: als je (per ongeluk) niet de hele lijsten kopieert en plakt, kan dat leiden tot verkeerd oefenen!

Betekenissen (lijst kopiŽren en plakken in het tweede vak van de oefening)

alles wat te maken heeft met de rijkdom van een land#
als de dingen op hun allerergst of allermoeilijkst zijn#
het niet hebben van een baan#
de leider van Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog#
het inpikken van een ander land#
grote oorlog tussen 1940 en 1945. Duitsland bezette Nederland#
afstammelingen van het Joodse volk. De Joden hebben een eigen geloof#
als sommige groepen mensen op een oneerlijke manier worden behandeld#
regels die de Duitsers verzonnen om de Joden te pesten, later zelfs op te kunnen pakken#
gele ster die alle Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog duidelijk zichtbaar moesten dragen.#
een Joods meisje dat tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland moest onderduiken#
je een tijdlang verbergen op een veilige plaats#
bevrijd worden, bijvoorbeeld als een ander land jouw land heeft bezet#
Nederland opnieuw opbouwen na alle verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog#
minister-president van Nederland na de Tweede Wereldoorlog#
wet in Nederland die ervoor zorgt dat alle mensen vanaf 67 jaar geld krijgen van de regering#
als je je baan verliest, krijg je dankzij deze wet geld van de regering#
grote overstroming in Zeeland in 1953#
iemand uit het buitenland die hier komt werken#
iemand die vlucht uit zijn eigen land, bijvoorbeeld omdat het daar oorlog is#
in een veelkleurig land leven mensen die uit veel verschillende landen komen#