Terug naar het overzicht van Argus Clou - Groep 6

Argus Clou

Natuur en techniek - Thema 2 - Leven en zweven in de ruimte

Begrippen (lijst kopiëren en plakken in het eerste vak van de oefening)

de ster#
de zon#
de aardas#
de planeet#
de maan#
het lichtjaar#
de bodem#
de strooisellaag#
de humus#
de humuslaag#
de moederlaag#
de klei#
de ondergrond#
wit licht#
het prisma#
de primaire kleuren#
de secundaire kleuren#
de energie#
de energievorm#
energie omzetten#
de batterij#
de stroomkring#

Waarschuwing: als je (per ongeluk) niet de hele lijsten kopieert en plakt, kan dat leiden tot verkeerd oefenen!

Betekenissen (lijst kopiëren en plakken in het tweede vak van de oefening)

reusachtige bal in het heelal die licht en warmte afgeeft. De zon is een ster#
ster die het dichtst bij de aarde staat. De aarde draait er rondjes om#
lijn die je dwars door het midden van de aarde kunt denken. De aarde draait er in 24 uur om#
bol in het heelal, die om de zon draait#
grote stenen bal die het licht van de zon weerkaatst. Hij draait in een maand tijd om de aarde#
de afstand die het licht in één jaar aflegt: bijna tien biljoen kilometer#
het buitenste deel van de aarde. Hij bestaat uit verschillende lagen#
de bovenste bodemlaag. Bodemdiertjes verwerken hier natuurlijk afval#
natuurlijk afval verandert erin, dankzij bodemdiertjes en schimmels. Het bevat voedingsstoffen voor planten#
de bodemlaag met humus. Hij ligt onder de strooisellaag#
de bodemlaag boven op de ondergrond. Hij bestaat vaak uit zand of klei#
het bestaat uit kleine, platte, plakkerige korrels. Het is een grondsoort in de moederlaag#
de onderste, harde bodemlaag van steen. Soms zitten er bodemschatten in#
licht dat bestaat uit zeven gemengde kleuren: rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet#
driehoekig stuk glas dat lichtstralen breekt. Wit licht wordt zo gescheiden in zeven kleuren#
rood, geel en blauw. Met deze kleuren kun je heel veel andere kleuren maken#
deze kleuren ontstaan als je primaire kleuren met elkaar mengt#
de kracht waardoor iets werkt. Er zijn verschillende vormen van #
een soort energie. Energievormen zijn: warmte, licht, geluid, beweging en elektriciteit#
het veranderen van de ene energievorm in de andere, bijvoorbeeld zonlicht in elektriciteit#
voorwerp waarin elektrische energie zit opgeslagen#
elektriciteit die rondstroomt. Bijvoorbeeld van het stopcontact naar je lamp en weer terug, door twee draadjes#