Terug naar het overzicht van Taal Actief groep 7

Thema 4

 

Begrippen (lijst kopiėren en plakken in het eerste vak van de oefening):

democratisch#
de verkiezing#
het stemrecht#
de inspraak#
volledig#
beperkt#
rechtvaardig#
ten opzichte van#
de buitenkans#
respect afdwingen#
bijstellen#
de vloemetjes buiten zetten#
de tulband#
de sombrero#
het keppeltje#
het hoofddeksel#
aanwakkeren#
sussen#
terecht#
zich wenden tot#
de variant#
pasklaar#
willekeurig#
je niet uit het veld  laten slaan#
de minstreel#
de page#
de nar#
de mustang#
de prairie#
als het ware#
de plicht#
suggereren#
als bij toverslag#
door het oog van de naald kruipen#
oog hebben voor#

Waarschuwing: als je (per ongeluk) niet de hele lijsten kopieert en plakt, kan dat tot verkeerd oefenen leiden!

Betekenissen (lijst kopiėren en plakken in het tweede vak van de oefening):

iedereen beslist mee, de meeste stemmen gelden#
door te stemmen, wordt er iemand gekozen#
als je stemrecht hebt, mag je meedoen aan de verkiezingen#
je mag je mening over iets geven, waardoor je een beslissing kunt beļnvloeden #
helemaal#
gedeeltelijk. Sommige dingen mogen of kunnen niet#
eerlijk en volgens de regels#
vergeleken met#
een onverwachte kans, een onverwacht voordeel#
ervoor zorgen dat mensen tegen je opkijken door de dingen die je doet#
aanpassen, veranderen#
flink feest vieren#
een hoofddeksel dat bestaat uit een lap stof die om het hoofd wordt gewikkeld#
een hoed met een heel brede rand die hoort bij de klederdracht van Mexico#
een rond kapje dat sommige joodse mannen op hun hoofd dragen#
een kledingstuk dat je op je hoofd draagt#
heftiger maken#
kalmer maken#
juist, het klopt#
iets vragen aan of zeggen tegen iemand anders#
het lijjkt op iets anders, maar het is niet hetzelfde#
op maat gemaakt, aangepast aan de situatie#
zomaar gekozen, zonder dat erover nagedacht is#
je raakt niet ontmoedigd of in de war als iemand je tegenspreekt of tegenwerkt#
een middeleeuwse zanger die rondreisde langs kastelen#
een jongen in dienst van een ridder die dingen leert om zelf later ridder te worden#
een middeleeuwse clown of grappenmaker#
een Noord-Amerikaans wild paard#
een grote grasvlakte in Noord-Amerika#
je kunt het ermee vergelijken#
de taak, de opdracht#
voorzichtig een voorstel doen#
plotseling, geheel onverwachts#
nog maar net aan een gevaar ontsnappen#
aandacht hebben voor#

-----