Terug naar het overzicht van groep 5

Milieu

Waarschuwing: als je (per ongeluk) niet de hele lijst kopieert en plakt, kan dat leiden tot verkeerd oefenen!

Begrippen (lijst kopiėren en plakken in het eerste vak van de oefening):

aantasten#
chemisch afval#
dumpen#
filteren#
gft-container#
groene stroom#
inzamelen#
het kringlooppapier#
lozen#
de luchtvervuiling#
uitpuilen#
het roet#
de riolering#
het restafval#
uitstoten#
vervuilen#
de steenkool#
verspillen#
het uitlaatgas#
de papierbak#

Betekenissen (lijst kopiėren en plakken in het tweede vak van de oefening):

ergens een slecht effect op hebben#
afval: lege batterijen, resten verf, oude inktpatronen van een printer#
iets ergens weggooien, zodat je er zelf geen last meer van hebt#
de grotere deeltjes eruit halen#
resten brood, restjes bloemkool of een oude bos bloemen gooi je in een…#
stroom die door windmolens geleverd wordt#
ophalen, verzamelen#
papier dat gemaakt is van oud papier#
een vloeistof laten wegstromen#
uitlaatgassen zorgen voor…#
bol staan (van de hoeveelheid afval)#
aanslag door verbranding#
buizen voor het afvoeren van gebruikt water#
afval dat niet in de papierbak, glascontainer of gft-container hoort en ook geen chemisch afval is#
gassen uitwerpen#
viezer maken#
zwart materiaal uit de grond, dat gebruikt kan worden als brandstof#
ergens niet zuinig mee omgaan#
gas dat vrijkomt bij verbranding#
afvalbak voor oud papier#