Terug naar het overzicht van groep 6

Natuur

Waarschuwing: als je (per ongeluk) niet de hele lijst kopieert en plakt, kan dat leiden tot verkeerd oefenen!

Begrippen (lijst kopiëren en plakken in het eerste vak van de oefening):

de bacterie#
de beschutting#
de bijenkorf#
de/het ivoor#
het jaargetijde#
de kudde#
kwispelen#
het lastdier#
de microscoop#
het milieu#
de schimmel#
de zwerm#
de schutkleur#
de parasiet#
de roedel#
de steppe#
het wild#
de tropen#
de twijg#
de pesticide#

Betekenissen (lijst kopiëren en plakken in het tweede vak van de oefening):

wezen dat uit één cel bestaat#
luwte#
door bijen vervaardigd nest#
materiaal van de slagtanden van een olifant#
seizoen#
groep samenlevende dieren#
de staart heen en weer zwaaien#
dier dat gebruikt wordt  om goederen te vervoeren#
apparaat waarmee je zeer kleine dingen uitvergroot kunt zien#
onze (natuurlijke) omgeving#
het lijkt op een klein plantje zonder bladgroen#
groot aantal vliegende dieren bij elkaar#
kleur, waardoor een dier niet opvalt in zijn omgeving#
plant of dier dat zich voedt ten koste van een ander levend wezen#
groep wilde dieren met een bepaalde rangorde#
uitgestrekte, boomloze vlakte begroeid met grassen of mossen#
dieren die leven in de vrije natuur en waarop mensen jagen#
gebied rond de evenaar#
dun, buigzaam takje#
chemisch middel dat ziekten en insecten bestrijdt#