Terug naar het overzicht van groep 6

Water

Waarschuwing: als je (per ongeluk) niet de hele lijst kopieert en plakt, kan dat leiden tot verkeerd oefenen!

Begrippen (lijst kopiŽren en plakken in het eerste vak van de oefening):

de beek#
dichtslibben#
de hardheid#
de gletsjer#
kabbelen#
het kanaal#
klotsen#
de kreek#
de monding#
de nevel#
de polder#
de oever#
de watersnood#
het ven#
de sluis#
de waterzuivering#
de poel#
het riool#
de vaart#
de wateroverlast#

Betekenissen (lijst kopiŽren en plakken in het tweede vak van de oefening):

smal, ondiep stroompje#
ondieper worden van water ten gevolge van modder#
de hoeveelheid kalk en magnesium die in water is opgelost#
ijsmassa op een berg, die langzaam naar beneden glijdt#
zacht stromen en daarbij geluid maken#
door de mens gegraven waterweg voor schepen#
het geluid van slaande golven#
kleine watergeul, vaak een overblijfsel van een overstroming#
plaats waar een rivier in zee uitkomt#
lichte mist#
gebied, omgeven door een dijk, waar de mens de waterstand regelt#
waar het water aan land grenst#
noodtoestand die het gevolg is van een overstroming#
klein, ondiep meertje op de hei#
met deuren afsluitbaar gedeelte tussen wateren met een verschillende hoogte#
reiniging van water#
ondiep, stilstaand water in de openlucht#
buizenstelsel onder de grond waardoor afvalwater wordt afgevoerd#
kunstmatig aangelegde waterweg#
ongemak door teveel water#