Terug naar het overzicht van groep 6

Wereld

Waarschuwing: als je (per ongeluk) niet de hele lijst kopieert en plakt, kan dat leiden tot verkeerd oefenen!

Begrippen (lijst kopiėren en plakken in het eerste vak van de oefening):

de bergpas#
de coach#
de coupé#
elders#
de evenaar#
de geiser#
ginds#
de historie#
de horizon#
inchecken#
het souvenir#
de voucher#
de midweek#
de navigatie#
internationaal#
het tarief#
het monument#
de uitrusting#
het kompas#
de receptie#

Betekenissen (lijst kopiėren en plakken in het tweede vak van de oefening):

lager gelegen deel tussen hoge bergen#
autobus#
ruimte in een trein#
ergens anders#
denkbeeldige cirkel rond de aarde precies tussen noord- en zuidpool in#
natuurlijke bron die regelmatig heet water en stoom omhoog spuit#
in de verte#
geschiedenis#
denkbeeldige lijn tot waar men het aardoppervlak kan zien#
jezelf na aankomst inschrijven#
voorwerp dat je aan iets herinnert#
bon waarmee je recht hebt op iets#
periode van maandag tot vrijdag#
stuurmanskunst#
waar verschillende landen mee te maken hebben#
bedrag wat je ergens voor betaalt#
bouwwerk dat van geschiedkundige waarde is#
alles wat je nodig hebt#
voorwerp met een draaiende naald, die het noorden aanwijst#
balie waar een gast zich bij aankomst meldt#