Terug naar het overzicht van groep 8

Mensen (4)

Waarschuwing: als je (per ongeluk) niet de hele lijst kopieert en plakt, kan dat leiden tot verkeerd oefenen!

Begrippen (lijst kopiŽren en plakken in het eerste vak van de oefening):

de overeenkomst#
overwegen#
participeren#
de relatie#
rationeel#
het respect#
schijnheilig#
spontaan#
sociaal zijn#
de stijfkop#
zwammen#
verleiden#
de weerzin#
unaniem#
wikken en wegen#
tolerant#
met hart en ziel#
de suggestie#
vastberaden#
wrang#

Betekenissen (lijst kopiŽren en plakken in het tweede vak van de oefening):

contract#
afwegen van voor- en nadelen#
deelnemen#
verhouding tussen mensen#
waar je je verstand bij gebruikt#
eerbied en waardering#
je eerlijker voordoen dan je bent#
doen wat in je opkomt#
met gevoel en begrip voor de medemens#
wie zijn mening niet snel verandert#
onzin praten#
iemand proberen over te halen, terwijl hij het niet wil/mag#
afkeer#
eenstemmig, zonder verschil van mening#
voor- en nadelen afwegen#
verdraagzaam#
met alle kracht en toewijding#
idee, voorstel#
beslist van plan om het doel te bereiken#
wat een vervelend gevoel geeft#