Oefenen CitoToets groep 3

 

 

Lezen en spellen Verder oefenen
Begrijpend lezen Verder oefenen
Begrijpend luisteren  
Woordenschat Verder oefenen
Rekenen Verder oefenen

 

 

6 AVI-boeken

 

 Pakket AVI Start (begin groep 3)

 Pakket AVI M3 (midden groep 3)

 

Oefenboekje Cito 3 bestellen

 

Bestel op eenvoudige wijze het OEFENBOEKJE VOOR DE CITOTOETSEN GROEP 3 (pdf-bestand, inclusief antwoorden)  via onze webwinkel.

 

Het oefenboekje voor de Citotoetsen groep 3 bestaat uit:

- 2 kennismakingstoetsen spelling;

- 3 kennismakingstoetsen technisch lezen;

- 1 kennismakingstoets begrijpend lezen;

- 1 kennismakingstoets rekenen (met antwoorden).