Taalkwartet Engels         Het Grote Engelse Taalboek        Engels Spreekwoordenspel  
                                                Links:  
  Engels voor het Voortgezet Onderwijs   Grammatica                     https://www.meestergijs.nl/  
                                                                                    http://engelsacademie.nl/  

Home     Luisteren en kijken     Woordenschat     Grammatica     Lezen     Uitspreken     

                      http://www.engelsgemist.nl/   
                                                                                           
                                                                 
    

Basics

    

Nouns

    

Verbs:

     Verbs:      Verbs:   Auxiliary     

Conditionals

   

Causatives

   

Pronouns

   

Adjectives

   

Adverbs

    Articles     Prepositions     Conjunctions     Punctuation     Others    
    Present   Past      Future      Verbs   (If...)                                          
                                                                 
  Basis   Zelfstandig   Werkwoorden   Werkwoorden   Werkwoorden   Hulp-   Als... dan   Iets gedaan    Voornaamwoorden   Bijvoeglijk   Bijwoord   Lidwoord   Voorzetsel   Voegwoord   Interpunctie   Overig  
      naamwoord   (tt-vormen)   (vt-vormen)   (o.a. toekomst)   werkwoorden         krijgen       naamwoord                       (leestekens)        
  Woordbenoemen Wel of niet telbaar? Simple Present   Simple Past   Present Future   Mogelijkheid   Feiten     "It",   Bijvoeglijk naamwoord    Plaats, tijd,    A, An, The

In, At, On       Komma   Vraagzin maken  
  Uitleg 1 Uitleg 1

Uitleg 1 Regelmatige ww   = toekomst   Uitleg 1   Uitleg 1       "Er is/zijn..."   of    manier    Uitleg 1   Uitleg 1       Uitleg 1   Uitleg 1  
  Oefening 1 Oefening 1

Oefening 1

Uitleg 1   Uitleg: vormen   Oefening 1   Oefening 1    

Uitleg 1   bijwoord?   waarop   Oefening 1   Oefening 1       Oefening 1   Oefening 1  
  Oefening 2   Oefening 2

Oefening 1   Oefening 1   Oefening 2        

Oefening 1   Uitleg 1   Uitleg 1   Oefening 2           Oefening 2   Oefening 2  
  Oefening 3   Uitleg 2     Oefening 2                     Oefening 1   Oefening 1   Oefening 3               Oefening 3  
      Oefening 2   Ontkennend en vragend       Uitleg: will...   Advies   Mogelijkheden       Uitleg 2       Oefening 2                   Oefening 4  
      Oefening 3   Uitleg 1 Onregelmatige ww   will not = won't   Uitleg 1   Uitleg 1       Oefening 2 Overtreffende trap                       Oefening 5  
      Uitleg 3   Oefening 1 Uitleg 1   Oefening 1   Oefening 1   Oefening 1       Oefening 3   (dik-dikker-dikst)                       Oefening 6  
      Oefening 4   Oefening 2 Oefening 1   Oefening 2   Oefening 2   Oefening 2      

Uitleg 1                       Oefening 7  
      Oefening 5   Oefening 3 Oefening 2                   Bezittelijk voornaamwoord

Oefening 1                       Oefening 8  
                Uitleg: be going to   Noodzaak   If or When?       (bijv: mijn boek )                         Oefening 9  
      Regelmatige meervoudsvorm

Present Continuous Lijst/overzicht   Oefening 1   Uitleg 1   Oefening 1       Uitleg 1                           Oefening 10  
      Uitleg 1

Uitleg 1           Oefening 1           Oefening 1   Uitleg 2                       Oefening 11  
      Oefening 1 Oefening 1   Ontkennend en vragend       Oefening 2           Oefening 2   Oefening 2                       Oefening 12  
      Oefening 2     Uitleg 1                   Oefening 3   Oefening 3                       Oefening 13  
          Ontkennend en vragend   Oefening 1       Niet               Oefening 4                       Oefening 14  
      Onregelmatige meervoudsvorm   Uitleg 2   Oefening 2       Uitleg 1           Het zelf doen,   Oefening 5                          
      Uitleg 1   Oefening 2   Oefening 3       Oefening 1           Wederkerend voornaamwoord   Oefening 6                       Gebiedende wijs   
      Oefening 1   Oefening 3           Oefening 2           (bijv: ik was me)   Oefening 7                       Uitleg 1  
      Oefening 2     To be                    Uitleg 1                           Oefening 1  
          Simple Present or Uitleg       Beleefd verzoek           Oefening 1   Some, Any                        Oefening 2  
          Present Continuous? (oefeningen onder het        Uitleg 1               Uitleg 1                       Oefening 3  
          Uitleg 1 filmpje)        Oefening 1         Aanwijzend voornaamwoord   Oefening 1                          
          Oefening 1                    

Uitleg                               
          Oefening 2 Have got                 

(oefeningen onder het filmpje)                               
          Uitleg 2 Uitleg                                                
          Oefening 3 (oefeningen onder het                                                   
          Oefening 4 filmpje)                                                   
          Oefening 5                                                      
          Uitleg 3   Past Continuous                                                  
          Oefening 6   Uitleg 1                                                  
          Oefening 7   Oefening 1                                                  
                                                                 
          Present Perfect   Simple Past or                                                  
          Uitleg 1   Past Continuous?                                                  
          Oefening 1   Uitleg 1                                                  
          Oefening 2   Oefening 1                                                  
          Uitleg 2   Oefening 2                                                  
          Oefening 3 (For/Since)                                                      
          Oefening 4                                                      
          Oefening 5                                                      
                                                                 
  Gerund    Wel of niet telbaar?   Present Perfect   Past Simple or Past Continuous?   Simple Present or   Zeker (tt)   Onwerkelijk   Causatives   Bezittelijk voornaamwoord   Volgorde van bijvoeglijke   Wel of geen   A, An, The   Vaste combinaties   Nevenschikkend voegwoord   : en ;   Herhalen wat een  
  = ww gebruikt als zelfstandig naamw    Uitleg 4   Uitleg 3   Oefening 3   Present Future?   Uitleg 1   Uitleg 1   "I had the car fixed."   Oefening 4   naamwoorden    bijwoord?   Uitleg 2   Bijv: "the price of   Uitleg 1   Uitleg 1   ander zei   
  Uitleg 1   Oefening 6   Oefening 6   Oefening 4   Oefening 1   Oefening 1   Oefening 1   Uitleg 1       Uitleg 1   Uitleg 1   Oefening 4   Uitleg 1   Oefening 1   Oefening 1   Uitleg 1  
  Oefening 1   Oefening 7   Oefening 7   Oefening 5   Oefening 2   Oefening 2   Oefening 2   Oefening 1   Het zelf doen,   Oefening 1   Oefening 1   Oefening 5   Oefening 1           Oefening 1  
  Oefening 2   Oefening 8   Oefening 8                   Oefening 2   Wederkerend voornaamwoord       Oefening 2   Uitleg 3   Oefening 2   Onderschikkend voegwoord       Oefening 2  
              Past Perfect   Expressing the Future   Mogelijk, waarschijnlijk (vt)   Niet gebeurd       Uitleg 2           Oefening 6       Uitleg 1       Oefening 3  
  Gerund and Infinitive       Present Perfect or   Uitleg 1   Uitleg 1   Uitleg 1   Uitleg 1       Oefening 2       Bijwoordelijke   Oefening 7   Plaats, tijd   Oefening 1          
  ... en heel ww        Simple Past?   Oefening 1   Oefening 1   Oefening 1   Oefening 1               bepaling       Uitleg 1   Uitleg 2          
  Uitleg 1       Uitleg 1   Oefening 2   Oefening 2   Oefening 2           Onbepaald voornaamwoord       Uitleg 1       Oefening 1   Oefening 2          
  Oefening 1       Oefening 1               Door elkaar:       (bijv: iets, niemand)       Oefening 1       Oefening 2   Oefening 3          
  Oefening 2       Oefening 2   The Passive   When, While, As soon as, ...    Mogelijk, waarschijnlijk    Oefening 1       Uitleg 1     Oefening 2       Oefening 3              
  Oefening 3       Oefening 3   = lijdende vorm    Uitleg 1   (Continuous)           Oefening 1                   Oorzaak-gevolg          
  Oefening 4       Oefening 4   Uitleg 1   Oefening 1   Uitleg 1                           In, At, On:   Uitleg 1          
  Oefening 5       Oefening 5   Oefening 1   Oefening 2   Oefening 1           Whom, Whose, Who's                Plaats   Oefening 1          
  Oefening 6       Oefening 6           Oefening 2           (vormen van "wie")               Uitleg 2   Oefening 2          
          Oefening 7   Statische en dynamische ww   Present Future Continuous               Uitleg 1               Oefening 2              
              Uitleg 1   Uitleg 1   Noodzaak, verbod, toestemming           Oefening 1               Oefening 3              
          Present Perfect Continuous   Oefening 1   Oefening 1   Uitleg 1           Oefening 2               Oefening 4              
          Uitleg 1   Oefening 2       Oefening 1                                        
          Oefening 1           Oefening 2           Groepen               In, At, On:              
          Oefening 2   Simple Past or Past Perfect?                   Uitleg 1               Tijd              
              Oefening 1       Mogelijk, waarschijnlijk (Future)           Oefening 1               Uitleg 3              
          Present Perfect or           Uitleg 1                           Oefening 5              
          Present Perfect Continuous?           Oefening 1           Door elkaar:               Oefening 6              
          Uitleg 1           Oefening 2           Oefening 1               Oefening 7              
          Oefening 1                       Oefening 1                              
                                                  For, During, While:              
          Present Continuous or                       Betrekkelijk voornaamwoord               Tijd              
          Present Perfect Continuous?                       Uitleg 1               Uitleg 1              
          Oefening 1                       Oefening 1               Oefening 1              
                                  Oefening 2               Oefening 2              
                                  Oefening 3                              
                                                                 
                                  Werkwoorden die een gevoel uitdrukken                              
                                  (bijvoeglijk gebruikt ww)                               
                                  Uitleg 1                              
                                  Oefening 1                              
                                  Oefening 2                              
  Gerund and Infinitive               Past Future       Hypothetisch       Defining Adjective Clauses                              
  Oefening 1               Uitleg 1       Uitleg 1       General                              
  Oefening 2               Oefening 1       Oefening 1       Uitleg 1                              
                                  Oefening 1                              
                  Tijden:               Rules                              
                  Overzicht               Uitleg 1                              
                                  Oefening 1                              
                                  Positioning                              
                                  Uitleg 1                              
                                  Oefening 1                              
                                                                 
                                  Non-defining Adjective Clauses                              
                                  General                              
                                  Uitleg 1                              
                                  Oefening 1                              
                                  Rules                              
                                  Uitleg 1                              
                                  Oefening 1                              
                                                                 
                                  Reduced Adjective Clauses                              
                                  General                              
                                  Uitleg 1                              
                                  Oefening 1                              
                                  Rules                              
                                  Uitleg 1                              
                                  Oefening 1