Oefenen Citotoets groep 7 en 8

 

Studievaardigheden   Taal   Rekenen

 

Cito voorbeeldoefeningen:

Naslagwerken (1) en (2) en (3)

 

Studievaardigheden in

het Wilde Westen

Internet (1) en (2)

 

Kaartgebruik (1) en (2) en (3)

 

Schema's (1) en (2)

 

Tabellen (1) en (2)

 

Grafieken (1) en (2)  

 

Door elkaar (1) en (2)

 

 

 

Oefenblaadjes (pdf)

 

 

pdf-oefenboekjes groep 7 en 8

 

Via onze webwinkel  zijn o.a. de volgende oefenboekjes te bestellen:

 

Het Oefenboekje voor de Citotoetsen in groep 7:

- 50 opgaven rekenen;

- 50 opgaven taal (spelling, woordenschat, schrijven van teksten, begrijpend lezen, werkwoorden);

- antwoordenblad.

 

Het Oefenboekje voor de Citotoetsen in groep 8:

- 20 opgaven rekenen;

- 30 opgaven taal (spelling, begrijpend lezen, werkwoorden).

 

Het Tweede oefenboekje voor de Citotoetsen in groep 7 en 8:

- 20 opgaven grammatica;

- 20 opgaven leestekens;

- 40 opgaven begrijpend luisteren.

 

Het Derde Oefenboekje voor de Citotoetsen in groep 8:

- 60 opgaven Rekenen;

- 75 opgaven Taal (spelling, begrijpend lezen, werkwoorden, woordenschat, schrijven van teksten, grammatica, leestekens).

  

Werkwoordentrainers:

de Opstap, het Basisboek en het Herhalingsboek.

  

Woordenschattrainers:

voor groep 567 en  8.

 

RT Begrijpend lezen:

voor groep 4567 en 8