Terug naar het AVI-overzicht

Luisterwoorden

bed

druk, uur

gas, gaas

huis, heus

kom, kam

lig, lieg

plaats

voetbal, melkkoe

Onthoudwoorden

cactus, narcis

fee, vee

hobby

pauw

reis

sap, zaag

taxi

thuis

web

leenwoorden

Tweelingwoorden

begin, geluk, verhaal

de

dertig

eerlijk

fantastisch

geeuw, nieuw, ruw

kwaliteit

mooi, saai, stoei

onzin, ontdekking

openheid

peer, zeur, hoor

portie, actie

schok, schrik

speciaal, specialist

Regelwoorden

bang, bank

bellen, mikken

druif druiven

echt

dorp, melk

grot, kleed

Hoofdletter

horen, leren

jasje, autootje

kies, kiezen

liever, piloot

piano s

rune, skin, zo-even

s morgens

tenen, buren

varkensvlees, dierentuin, ladekast

zo, la, nu, mee

Woorden: (de tekst staat onderaan)

de boosheid

de kwaadheid

de zachtheid

de aardigheid

de eenheid

de dwaasheid

de openheid

de schoonheid

de waarheid

de gulzigheid

de gelijkheid

de apartheid

de werkelijkheid

de vrijheid

de wijsheid

de snelheid

de bezigheid

de gelegenheid

de veiligheid

de mensheid

de verdeeldheid

de onenigheid

de verlegenheid

de dwaasheid

de eeuwigheid

vrijheid

Kopieer de tekst hieronder en plak de tekst vervolgens in de Leesversneller om te oefenen.

De plaatjes worden vanzelf weggelaten.

 

Tekst : AVI-E5, streeftijd: 2 min 38 sec

Vrijheid en gelijkheid voor iedereen

De mensheid zal tot in de eeuwigheid streven naar vrijheid en gelijkheid. Dat de werkelijkheid soms nog te wensen over laat, toont het volgende voorbeeld aan.

Een auto in de Amerikaanse staat Texas valt op vanwege zijn snelheid. Surveillerende agenten dwingen de auto tot stoppen en vragen de bestuurder om een verklaring. De bestuurder, een negrode man, weigert echter een verklaring af te leggen. De blanke agenten mishandelen de man hierop. Deze dwaasheid heeft grote gevolgen, omdat een omstander de mishandeling op video vastlegt.

Er ontstaat verdeeldheid onder de Amerikaanse bevolking. De boosheid onder met name de zwarte bevolking is groot: het gevoel van veiligheid neemt door dit incident sterk af. Blanke Amerikanen wijzen op de hoge snelheid van de bestuurder. Politici hebben moeite, om de eenheid in het land te bewaren.

De politie van Texas wordt door de beelden in grote verlegenheid gebracht. Zij belooft de zaak grondig te onderzoeken en de waarheid boven tafel te krijgen. Ze belooft spoedig openheid van zaken te geven.

Dit voorbeeld staat helaas niet op zichzelf. Ook op andere plaatsen in de wereld is er sprake van ongelijkheid tussen bevolkingsgroepen.

Toch valt er gelukkig ook positief nieuws te melden: in Zuid-Afrika is de apartheid sinds enige jaren officieel afgeschaft. Dit brengt de mensheid weer een stapje dichter bij vrijheid en gelijkheid voor iedereen.

 

Tweelingwoorden

openheid

 

Kopieer deze woordenlijst hier en plak de lijst vervolgens in Woorden flitsen.