Spelling groep 8    

 

Home    Oefenblaadjes   Oude versie oefeningen: gebruik Internet Explorer of Firefox: Google Chrome werkt niet.

In groep 8 wordt ook veel aandacht besteed aan de Werkwoorden.

Spelling groep:              

  "TV1" = Taalverhaal week 1, "TA1" = Taal Actief week 1                
   

 

                             

Onthoudwoorden

Tweelingwoorden

Regelwoorden

 

Cito

  Producten    
               
 
cent, narcis, officile
Kopieer dit teken:
TA
gemengd (aardig, vrolijk)
TV1
TV2
beeldscherm, feesttent  

Oefening 1

Oefening 2

 
Maxi loco groep 7 en 8
 
Puzzelen met spelling Groep 7-8 Deel A
 
Puzzelen met spelling Groep 7-8 Deel B
 
ij of ei?
 
Super Spellingkampioen (moeilijke medeklinkers, o.a. isch, heid, teit)
 
Super Spellingkampioen (werkwoorden)
Scrabble Original 10+
 
Spellingtrainer groep 7 en 8
 
 
Spellingraadsels
 
Oefenboekjes Cito
Entreetoets 7 Taal
 
Oefenset Cito 7
Oefenset voor de Citotoets en andere eindtoetsen in groep 8
Het Grote Taalspel
 
TA

 

cactus, narcis
TV9
TV10
gemengd (etalage, vakantie, vrolijk)
TA
gemengd (echt, bang)

rune, skin, zo-even

 

Oefening 3

Oefening 4

     
reis, wijs (1)
T19
TV20
gemengd (fantastisch, jodium, kwaliteit, meubilair)
TV18
gemend (piano s, skin, 's morgens)  

Oefening 5

     
  reis, wijs (2)    
T27
TV28
zo-even   Analysedictees:      
  reis, wijs (3)

 

T33
spinnenweb, spinnewiel   Analysedictee 1 groep 7/8 (voor leerlingen met zicht op vmbo-b; Flash)      
  reis, wijs (4)  
T35
TV36
afkortingen, musea, dommeriken   Analysedictee 2 groep 7/8 (voor leerlingen met ten minste zicht op vmbo-t; Flash)      
  reis, wijs (5)  
 
goed-beter-best   Verder oefenen:      
  reis, wijs (6)  
 
 
Spellingoefenen.nl
 (kies je taalmethode!)
     
TA
TV3
TV4
TA
reis, wijs, nylon    

 

Overig   Rendierhof
Spelling in Beeld  
(wrts - gratis account)
     
TA
taxi  
Afkortingen (1)          
TV11
TV12
gemengd (cactus, chef, taxi, thuis)  
TV35
Afkortingen (2)          
TA
gemengd  (piloot, thee)  
 

meerdere meervoudsvormen

         
TA
TA
leenwoorden ( Frans)  
 
Leestekens (1)          
T25
TV26
leenwoorden (Engels en Frans)  
 
Leestekens (2)          
TA
Gemengd (leenwoorden, stiekem)  
 
So you think you can spell?          
 
Latijnse voorvoegsels