Spelling groep 6                

Home      Oefenblaadjes   Oude versie oefeningen

Tip: herhaal ter voorbereiding op de Citotoetsen van groep 6 ook de woorden uit groep 5!

Spelling groep:            

                                 

Onthoudwoorden

Tweelingwoorden

Regelwoorden

 

Cito

  Producten    
               
  Analysedictee (1)   Analysedictee (1)   Analysedictee (1)   Cito groep 6(a)  
Puzzelen met
spelling groep 6
 
Spellingtrainer
groep 6
 
  Analysedictee (2)   Analysedictee (2)   Analysedictee (2)   Cito groep 6(b)      
          bellen, tenen, heksen, niemand   Cito groep 6(c)      
cactus   dikkerd, grijsaard   gehoor, geleerde, horen, leren  
Spellingpuzzel 1
 
Spellingkampioen (-d/-t, -b/-p, -g/-ch, -ng/-nk)
 
Cito (6a)
 
hetzelfde, zeldzaam   fantastisch
lange woorden
(bellen, tenen, heksen, niemand, gehoor, geleerde, horen, leren)
       
narcis   horloge *   Hoofdletter        
pauw (1)   kwaliteit   huisje, boompje, beestje  
Spellingpuzzel 2
 
Spellingkampioen (bellen/tenen)
 
Cito (6b)
 
pauw, touw (2)   snelheid, snelheden   kapot        
pauw, touw (3)   onzin, ontdekking   piano's        
piloot   portie, vakantie  
's morgens
(herhaling groep 5)
 
 
Verder oefenen:
Taal op Maat (wrts - gratis account)
Rendierhof
 
Super Spellingkampioen (bellen/tenen)
 
ij of ei
 
reis (1)        
reis (2)        
reis, wijs (3)    
Super Spellingkampioen (moeilijke verkleinwoorden en meervouden)
 
Maxi loco 6
 
reis, wijs (4)        
reis, wijs (5)        
reis, wijs (6)    
Super Spellingkampioen (moeilijke medeklinkers, o.a. isch, heid, teit)
 
 

web        
           
                         
Spellingkampioen (werkwoorden)
 
Oefenset
Cito 6
 
        * Deze categorie is in analysedictee (1) van de onthoudwoorden opgenomen.                  
                         
                 
Werkwoorden
 
Het Grote Taalspel (nieuwe editie)