Spelling groep 6                

Home      Oefenblaadjes   Oude versie oefeningen: gebruik Internet Explorer of Firefox: Google Chrome werkt niet.

In groep 6 komt ook de werkwoordspelling (van persoonsvormen) aan bod.

"TV1" = Taalverhaal week 1, TA = Taal Actief

Spelling groep:              

                                 

Onthoudwoorden

Tweelingwoorden

Regelwoorden

 

Cito

  Producten    
               
  Analysedictee (1)   Analysedictee (1)   Analysedictee (1)      
Puzzelen met
spelling groep 6
 
Spellingkampioen (-d/-t, -b/-p, -g/-ch, -ng/-nk)
 
Spellingkampioen (bellen/tenen)
 
Super Spellingkampioen (bellen/tenen)
 
Super Spellingkampioen (moeilijke verkleinwoorden en meervouden)
 
Super Spellingkampioen (moeilijke medeklinkers, o.a. isch, heid, teit)
 
Spellingkampioen (werkwoorden)
 
Werkwoorden
 
Spellingtrainer
groep 6
 
Cito (6a)
 
Cito (6b)
 
ij of ei
 
 
Maxi loco 6
 
Spelling Toren M6
 
Oefenset
Cito 6
 
Het Grote Taalspel
Scrabble Original 10+

 

 
  Analysedictee (2)   Analysedictee (2)   Analysedictee (2)          
 
 
Puzzel
Onthoudwoorden
 
 
Puzzel
Tweelingwoorden
 
 
Puzzel
Regelwoorden
 
 
Puzzel
Door elkaar 
     
TV13
TV14
b/d**
TA
 
aardig**

dikkerd, grijsaard

TV1
TV2
TA
 
beeldscherm, feesttent**

 

 
Cito groep 6(a)
Cito groep 6(b)
Cito groep 6(c)
     
TV21
TV22

 

cactus
TV37
TV38
TV7
TV8
TA (-tie)
TA (-lijk)

 

fantastisch

portie, vakantie

vrolijk**

 

 
TA (bellen)
TA (bellen)
TA (bellen)
TA (tenen)
TA (tenen)
TA (niemand)
TV3
TV4
TV5
TV6
bellen, tenen, heksen, niemand  
Door elkaar (1)
Door elkaar (2)
 
Puzzel
Door elkaar
     
TA
hetzelfde, opzet, zeldzaam
TV29
TV30
horloge * en

actueel, liniaal, speciaal**

       
TV17
TV18
fee/vee, sap/zaag**   kwaliteit
 
TA (ganzen)
TA (wolven)
TV15
TV16
 
gans, ganzen**
wolf, wolven **
 
 
Verder oefenen:
 
Spellingoefenen.nl
 (kies je taalmethode!)
 
Rendierhof
 
Spelling in Beeld  
(wrts - gratis account)
     
TV31
TV32
leenwoorden (Engels en Frans)**
TV19
TV20
piloot, gymles**   gehoor, geleerde, horen, leren        
 
TV21
TV22
narcis
TV7
TV8
TA
snelheid, snelheden
 
(bellen, tenen, heksen, niemand,
gehoor, geleerde, horen, leren)
       
TV11
TV12
pauw (1)
 
TV5
TV6
TA
TA
stiekem (stomme e)**

begin, geluk, verhaal**

 

TA

TA
TA
TA
grot, kleed**
Hoofdletter
         
pauw, touw (2) TA onzin, ontdekking
 
 
TA
 

huisje, boompje, beestje (kettinkje, balletje)

         
pauw, touw (3)    
 
TA (kapot)
TA (piano's)
TV9
TV10
TA ('s morgens)
kapot

piano's

's morgens
         
piloot     TA meervouden**          
reis (1)     TA goed-beter-best**          
                     
TV11
TV12
reis (2)        
reis, wijs (3)        
reis, wijs (4)        
reis, wijs (5)        
reis, wijs (6)        

web        
 
TV23
TV24
 

gemengd** (chef, horloge, thuis, wrat)

       
 
TV39
TV40
 

gemengd** (cactus, narcis, chef, horloge, thuis)

 

       
      * Deze categorie is in analysedictee (1) van de onthoudwoorden opgenomen.   ** Niet opgenomen in de analysedictees