Spelling groep 6                

Home      Oefenblaadjes   Oude versie oefeningen

Tip: herhaal ter voorbereiding op de Citotoetsen van groep 6 ook de woorden uit groep 5!

Spelling groep:            

                                 

Onthoudwoorden

Tweelingwoorden

Regelwoorden

 

Cito

  Producten    
               
  Analysedictee (1)   Analysedictee (1)   Analysedictee (1)   Cito groep 6(a)  
Puzzelen met
spelling groep 6
 
Spellingtrainer
groep 6
 
  Analysedictee (2)   Analysedictee (2)   Analysedictee (2)   Cito groep 6(b)      
          bellen, tenen, heksen, niemand   Cito groep 6(c)      
cactus   dikkerd, grijsaard   gehoor, geleerde, horen, leren  
Spellingpuzzel 1
 
Spellingkampioen (-d/-t, -b/-p, -g/-ch, -ng/-nk)
 
Cito (6a)
 
hetzelfde, zeldzaam   fantastisch
lange woorden
(bellen, tenen, heksen, niemand, gehoor, geleerde, horen, leren)
       
narcis   horloge *   Hoofdletter        
pauw (1)   kwaliteit   huisje, boompje, beestje  
Spellingpuzzel 2
 
Spellingkampioen (bellen/tenen)
 
Cito (6b)
 
pauw, touw (2)   snelheid, snelheden   kapot        
pauw, touw (3)   onzin, ontdekking   piano's        
piloot   portie, vakantie  
's morgens
(herhaling groep 5)
 
 
Verder oefenen:
Taal op Maat (wrts - gratis account)

Spelling in Beeld (wrts - gratis account)

Rendierhof
 
Taal Actief,
Taalverhaal,
Spelling in Beeld
 
Super Spellingkampioen (bellen/tenen)
Super Spellingkampioen (moeilijke verkleinwoorden en meervouden)
 
ij of ei
 
Maxi loco 6
 
reis (1)        
reis (2)        
reis, wijs (3)    
Super Spellingkampioen (moeilijke medeklinkers, o.a. isch, heid, teit)
 
Spelling Toren M6
 
reis, wijs (4)        
reis, wijs (5)        
reis, wijs (6)    
Spellingkampioen (werkwoorden)
 
Oefenset
Cito 6
 

web        
           
                         
Werkwoorden
 
Het Grote Taalspel (nieuwe editie)
 
        * Deze categorie is in analysedictee (1) van de onthoudwoorden opgenomen.