Spelling groep 6                

Home      Oefenblaadjes   Oude versie oefeningen: gebruik Internet Explorer of Firefox: Google Chrome werkt niet.

In groep 6 komt ook de werkwoordspelling (van persoonsvormen) aan bod.

"TV1" = Taalverhaal week 1, TA = Taal Actief

Spelling groep:              

                                 

Onthoudwoorden

Tweelingwoorden

Regelwoorden

 

Cito

  Producten    
               
  Analysedictee (1)   Analysedictee (1)   Analysedictee (1)      
Puzzelen met
spelling groep 6
 
Spellingkampioen (-d/-t, -b/-p, -g/-ch, -ng/-nk)
 
Spellingkampioen (bellen/tenen)
 
Super Spellingkampioen (bellen/tenen)
 
Super Spellingkampioen (moeilijke verkleinwoorden en meervouden)
 
Super Spellingkampioen (moeilijke medeklinkers, o.a. isch, heid, teit)
 
Spellingkampioen (werkwoorden)
 
Werkwoorden
 
Spellingtrainer
groep 6
 
Cito (6a)
 
Cito (6b)
 
ij of ei
 
 
Maxi loco 6
 
Spelling Toren M6
 
Oefenset
Cito 6
 
Het Grote Taalspel
Scrabble Original 10+

 

 
  Analysedictee (2)   Analysedictee (2)   Analysedictee (2)          
 
 
Puzzel
Onthoudwoorden
 
 
Puzzel
Tweelingwoorden
 
 
Puzzel
Regelwoorden
 
 
Puzzel
Door elkaar 
     
TV13
TV14
b/d**
TA
 
aardig**

dikkerd, grijsaard

TV1
TV2
TA
 
beeldscherm, feesttent**

 

 
Cito groep 6(a)
Cito groep 6(b)
Cito groep 6(c)
     
TV21
TV22

 

cactus
TV37
TV38
TV7
TV8
TA (-tie)
TA (-lijk)

 

fantastisch

portie, vakantie

vrolijk**

 

 
TA (bellen)
TA (bellen)
TA (bellen)
TA (tenen)
TA (tenen)
TA (niemand)
TV3
TV4
TV5
TV6
bellen, tenen, heksen, niemand  
Door elkaar (1)
Door elkaar (2)
 
Puzzel
Door elkaar
     
TA
hetzelfde, opzet, zeldzaam
TV29
TV30
horloge * en

actueel, liniaal, speciaal**

       
TV17
TV18
fee/vee, sap/zaag**   kwaliteit
 
TA (ganzen)
TA (wolven)
TV15
TV16
 
gans, ganzen**
wolf, wolven **
 
 
Verder oefenen:
 
Spellingoefenen.nl
 (kies je taalmethode!)
 
Rendierhof
 
Spelling in Beeld  
(wrts - gratis account)
     
TV31
TV32
leenwoorden (Engels en Frans)**
TV19
TV20
piloot, gymles**   gehoor, geleerde, horen, leren        
 
TV21
TV22
narcis
TV7
TV8
TA
snelheid, snelheden
 
(bellen, tenen, heksen, niemand,
gehoor, geleerde, horen, leren)
       
TV11
TV12
pauw (1)
 
TV5
TV6
TA
TA
stiekem (stomme e)**

begin, geluk, verhaal**

 

TA

TA
TA
TA
grot, kleed**
Hoofdletter
         
pauw, touw (2) TA onzin, ontdekking
 
 
TA
 

huisje, boompje, beestje (kettinkje, balletje)

         
pauw, touw (3)   snuffelen, vergaderen, tekenen**
 
TA (kapot)
TA (piano's)
TV9
TV10
TA ('s morgens)
kapot

piano's

's morgens
         
piloot     TA meervouden**          
reis (1)     TA goed-beter-best**          
                     
TV11
TV12
reis (2)        
reis, wijs (3)        
reis, wijs (4)        
reis, wijs (5)        
reis, wijs (6)        

web        
 
TV23
TV24
 

gemengd** (chef, horloge, thuis, wrat)

       
 
TV39
TV40
 

gemengd** (cactus, narcis, chef, horloge, thuis)

 

       
      * Deze categorie is in analysedictee (1) van de onthoudwoorden opgenomen.   ** Niet opgenomen in de analysedictees