Woordenschatspel (3 spelers)

 

Maak een woordspin rond het thema dat je wilt aanbieden. Bespreek moeilijke woorden. Schrijf vervolgens de begrippen die je wilt inoefenen, op een wit laken. Bij moeilijk te lezen woorden kun je ook een tekening op het laken maken.

 

De spelleider trekt een kaartje met (de omschrijving van) een begrip erop. Het kind dat als eerste begrijpt welk begrip je bedoelt, slaat met een vliegenmepper op het woord of de tekening. Is het goed, dan krijgt het een kaartje. Wie haalt de meeste kaartjes?

 

Met dit spel kun je natuurlijk ook woorden voor technisch lezen of bijvoorbeeld de tafels oefenen.