Welkom op onze website

Kinderen:
Bereid je online voor op de Citotoets of oefen verder met wat je ook op school leert: gewoon gratis.

Ouders:
Oefenboeken voor bijvoorbeeld de Citotoets en andere ondersteunende materialen vindt u in onze webwinkel.
De opgaven in de producten die u koopt, zijn anders dan onze gratis online opgaven. Alleen de woordenschattrainers en -spellen bevatten (bewust) dezelfde woorden als die van de woordenschatspelletjes.

Kies je groep

  •               
  •               

Citotraining

Citotraining voorkomt ondermaats presteren. De uitslag van elke Citotoets moet zo goed mogelijk weergeven wat uw kind kan.

Leerlingen worden tegenwoordig twee keer per jaar getoetst voor het Leerling Volg Systeem (LVS). Daarnaast krijgen zij in de laatste groepen te maken met de Entreetoets en de Eindtoets.

Om ondermaats presteren te voorkomen, kunt u uw kind opgeven voor een Citotraining. In een Citotraining wordt geoefend met recente Citotoetsen en worden de onderdelen die niet sterk blijken te zijn, bijgeschoold. Tevens maakt uw kind kennis met de verschillende soorten vraagstellingen van de Citotoets, waardoor het met meer zelfvertrouwen aan de toets kan beginnen.

Dennis en Naomi (ouders):
"Onze zoon Jesse (11 jaar) haalde elk jaar goede cijfers voor de methodegebonden toetsen, maar de scores op de Citotoetsen bleven achter. Gelukkig zijn de Citoscores na het volgen van een Citotraining nu ook goed en heeft Jesse uiteindelijk het schooladvies gekregen, dat bij hem past!"

Bijles


Kan uw kind een steuntje in de rug gebruiken? Dan kunt u een bijlesgever (remedial teacher) in uw provincie raadplegen. Remedial teachers proberen het leren (weer) aantrekkelijk te maken en het leerniveau te verhogen.