Welkom op onze website

Kinderen:
Bereid je online voor op de Citotoets of oefen verder met wat je ook op school leert: gewoon gratis.

Ouders:
Oefenboeken voor bijvoorbeeld de Citotoets en andere ondersteunende materialen vindt u in onze webwinkel.
De opgaven in de producten die u koopt, zijn anders dan onze gratis online opgaven. Alleen de woordenschattrainers en -spellen bevatten dezelfde woorden als die van de woordenschatspelletjes.

Kies je groep

  •               
  •               

Citotraining

Citotraining voorkomt ondermaats presteren.

Leerlingen worden tegenwoordig twee keer per jaar getoetst voor het Leerling Volg Systeem (LVS). Daarnaast krijgen zij in de laatste groepen te maken met de Entreetoets en de Eindtoets.

Om ondermaats presteren te voorkomen, kunt u uw kind opgeven voor een Citotraining. In een Citotraining wordt geoefend met recente Citotoetsen en worden de onderdelen die niet sterk blijken te zijn, bijgeschoold. Tevens laten we uw kind kennismaken met de verschillende soorten vraagstellingen van de Citotoets, waardoor het met meer zelfvertrouwen aan de toets kan beginnen.

Ga ook voor de beste score, die past bij uw kind!

Bijles


Kan uw kind een steuntje in de rug gebruiken? Dan kunt u een bijlesgever (remedial teacher) in uw provincie raadplegen. Remedial teachers proberen het leren (weer) aantrekkelijk te maken en het leerniveau te verhogen.