Nederlands 

 

 


Begrijpend lezen

 

Tekstbegrip

 

Woordenschat

 

 

Spelling

 

Spelling

 

Werkwoorden

 


Grammatica

 

Als of dan?

 

Hun of hen?


Jou of jouw?

 

Lijdende, bedrijvende zin


Trappen van vergelijking

 

Verwijzingen


Woordbenoemen


Zinsontleding, samengestelde zinnen

 


Stijl

 

Beeldspraak

 

Meer stijlfiguren

  


Literatuur

 

Uitlegfilmpje 1: open plekken

 

Uitlegfilmpje 2: tijd, volgorde, motieven, verhaallijnen

 

Uitlegfilmpje 3: perspectief

 

Uitlegfilmpje 4: aanwijzingen van de schrijver

 

Uitlegfilmpje 5: tijd en structuur

 

Uitlegfilmpje 6: thematiek

 

 

Verder oefenen: onlinenederlands.nl

 

Filmpjes: meester Arnoud en/of Maarten de Krosse