Rekenen groep 5

Home     Print oefenblaadjes    

     

Groep:          

                   
          

                                 
 

 

Cijferen tot 100

 

Cijferen tot 1.000

Meten, ruimte

Geld

 

Tijd

Informatieverwerking

Door elkaar

 

Producten

                             
Getallenlijn
(grootte van 1 sprong)
Leg het getal
(tot 1.000)
 
m, dm en cm
 
 
Geld tellen
 
Maanden van het jaar
(3 oefeningen)
Histogram

 

15 opgaven
 
Oefenboek voor de Citotoetsen in groep 5
 
Malle getallen:
Optellen en aftrekken tot 1000
 
Hoofdrekenen Delen t/m 100 zonder rest
 
Rekenen met tijd
groep 5
 

Positiesysteem
 
Getallenlijn
(tot 1.000)

 

Raad de maat
 
Schatten
(meerkeuzevragen)

Jaarkalender

 

 
Rekenspelletjes
(flash)

Doordenkertjes

Rekenpuzzels en Breinkrakers*

*antwoorden

 
QUIZ IT Junior
Harde noten
Hoofdrekenen tot 1.000 
groep 5
 
Malle getallen:
Delen
 
Hoe laat is het?
 

Tafels leren
 
Getallenlijn:
schatten tot 1.000
 
Meten (1)
 
Wisselgeld: aanvullen
(begeleid oefenen)
 
Kalenderblad

 

 

     
WISTET!
Midden groep 5

 

 
Verhaaltjessommen
Groep 5
 
De Gorgels
Tafels oefenen
 
Cijferen
groep 5
(onder elkaar)
 
Het Klokkijken-
kaartspel
 

 

Tafels oefenen
 
+ onder elkaar
(met materiaal)
 
Meten (2)
 
Taxispel
(wisselgeld)
 
Dagen in maand
     
WISTET!
Eind groep 5
 
 
Mees Kees Rekenspelletjes
 
Malle getallen:
Vermenigvuldigen
 
Malle getallen:
Metend rekenen
 
De Super
Klokken-
kampioen
 
 
Eerlijk delen
 
+ onder elkaar
(schematisch)
 
Wegen
 
Wisselgeld
(meerkeuzevragen)
 
Voorspellen
     
Het Grote Rekenspel
 
Redactiesommen
Cd-rom groep 5
Zing je slim
Tafel-cd
 
De Meetkunde-
kampioen
 
Maxi Loco
Geld groep 5
   
Deelsommen
 
- onder elkaar
(met materiaal)
 
Inhoud bepalen
 
Geldbedragen afronden
(meerkeuzevragen)
Nacht, ochtend, middag, avond
(niet voor tablets)
         
De Tafelkampioen
 
Het Tafels Kaartspel
 
Kampioen Ruimtelijke OriŽntatie
 
Maxi Loco
Basisdoos
 
Redactiesommen:
keer of delen?
- onder elkaar
(schematisch)
 
Hoeveel blokjes?
     
Minuten (RT)
                         
 
Delen met rest

Getallenlijn
(grootte van 1 sprong)
 

 

 

Bouwen
   

Digitale notatie
                         
 
Delen op tempo
     
Plattegrond
     
Analoog - Digitaal (1)
                         
 
+ - x :
     
Omtrek
     
Analoog - Digitaal (2)
                         
 
(+ - x :)
     
Omtrek voetbalveld
   

 

Klokkijken
                         
 
Spinner Plus
Spinner Min
Spinner Keer
Spinner Delen
           

                         
 
 
Tafel van 11
           
Tijdsduur digitaal
                         
 
Tafel van 12
             
Tijdsduur digitaal
(meerkeuzevragen)