Tweelingwoorden

Eeuw, ieuw, (uw): oefening
geeuw, nieuw, ruw (Cito cat. 19)
Uitlegfilm eeuw, ieuw

-elen, -eren, -enen: oefening
snuffelen, vergaderen, tekenen (Cito cat. 23)

Voorvoegsel on(t)-
onzin, ontdekking

Achtervoegsel -lijk: oefening
vrolijk (Cito cat. 24)
Uitlegfilm woorden met een achtervoegsel (-ig, -lijk)

Achtervoegsel -heid, -heden: oefening
snelheid, snelheden (Cito cat. 30)

Achtervoegsel -teit: oefening
kwaliteit (Cito cat. 30)

Achtervoegsel -erd of -aard: oefening
dikkerd, grijsaard

Politiewoorden: oefening
politie, portie (Cito cat. 29)
Uitlegfilm poltitiewoord

Garagewoorden:: oefening
garage, horloge (Cito cat. 31)
Uitlegfilm garagewoord


Puzzel

tweelingwoorden

Spelling oefenen
Eigen woordenlijst

(laten) invoeren en oefenen maar!

Producten