Technisch lezen

Advertenties

AVI M6 en hoger


Een belangrijk dictee

speciale aandacht voor: -lijk


Een goed advies

speciale aandacht voor: trema en koppelteken


Een tragisch ongeval

speciale aandacht voor: -isch


De diamantroof

speciale aandacht voor: i klint als /ie/


Een vervelende situatie

speciale aandacht voor: -tie


Gedichtje

speciale aandacht voor: verkleinwoorden


Het oude Egypte

speciale aandacht voor: y


Een dubieuze enquête

speciale aandacht voor: leenwoorden


Een interculturele activiteit

speciale aandacht voor: -teit

Advertentie