Technisch lezen

Lees en oefen de tekst hieronder eerst rustig. Kopieer de tekst dan en plak hem vervolgens in de Leesversneller om op tempo te oefenen.

Het verhaal van boer Hebzucht

Boer Hebzucht was de enige boer in het dorp Ammelaar. Hij bezat een onvoorstelbaar groot stuk land, waarop veel koeien graasden. De slagers in Ammelaar betaalden ontzettend veel geld voor zijn koeienvlees: ze konden maar net hun hoofd boven water houden. Een lagere prijs was voor boer Hebzucht echter onbespreekbaar. Dit leidde tot grote ontevredenheid onder de slagers.

Op een dag ontdekte een van de slagers, dat in het naburige dorp Ullemaar ook een boer woonde, met veel vee op het land. Om zich wat meer onafhankelijk van boer Hebzucht te maken, besloot hij de koeien van deze boer voortaan te gaan kopen. Veel slagers in Ammelaar volgden spoedig zijn voorbeeld.

Toen boer Hebzucht dit vernam, ontplofte hij bijna. Dat de slagers, die jarenlang vlees bij hem hadden gekocht, nu bij een andere boer koeien kochten, was voor hem ondenkbaar en onverteerbaar. "Ik zal ze, die ontevreden slagers," dacht hij en hij besloot de prijs voor zijn koeien eens flink te verhogen.

Hij had echter nooit gedacht, dat hierdoor nog minder boeren zijn koeien zouden kopen. Steeds meer boeren kochten vlees van de boer uit Ullemaar.

Boer Hebzucht raakte meer en meer ontstemd. Om toch nog veel winst te kunnen maken, schroefde hij de prijs van zijn koeienvlees nog maar wat op. "Misschien is het onaangenaam voor de slagers, maar zo verdien ik tenminste nog wat aan mijn koeien," zei hij.

Je begrijpt, dat geen slager op den duur meer koeien van boer Hebzucht wilde kopen. Van ellende eet hij nu zijn eigen koeien maar op.


Woorden met on, ont

Lees en oefen de woorden hieronder eerst rustig. Kopieer de woordenlijst dan hier en plak de lijst vervolgens in Woorden flitsen, om op tempo te oefenen.

on = niet

onzinnig

onafwendbaar

onzichtbaar

ondenkbaar

oninteressant

onaantastbaar

onopzettelijk

onaangenaam

onafhankelijk

onafgebroken

ontevreden

onbespreekbaar

onbezonnen

onbekwaam

onbezorgd

de ontdekking

de ontploffing

de ontlading

de ontlasting

de ontsteking

ontzettend

ontstemd

ontvankelijk

onthand

ontzet

ontbijten

ontbinden

onthouden

ontkennen

onthullen


Producten