Technisch lezen

Lees en oefen de tekst hieronder eerst rustig. Kopieer de tekst dan en plak hem vervolgens in de Leesversneller om op tempo te oefenen.

Woningbouw

In mei ben ik drie keer op reis geweest, samen met een paar meiden uit de klas. Op de fiets hebben we verscheidene nieuwe gebieden verkend. We hebben heel wat prachtige plekken gezien!

Op een dag kwamen we op een uitzonderlijk mooi terrein. Men zei, dat het heel vroeger van een keizer was geweest. Een heuvelachtig gebied was het, omheind door eikenbomen. Het bestond uit uitgestrekte weidegebieden, waarop geiten en herten met mooie geweien graasden.

De huidige eigenaar was een vriendelijke boer. Hij vertelde ons, dat het natuurgebied voor een deel bedreigd werd. Een projectleider eiste een stuk grond op. Aanleiding hiervoor was het feit, dat een klein gedeelte van het terrein verontreinigd was met allerlei soorten gif. Dat gebied werd afgegraven. Vervolgens zou er worden geheid, om nieuwe woningen te kunnen bouwen.

De boer had nog wel eens heimwee naar vroeger. In zijn jeugd liepen zijn twee eigen paarden over het uitgestrekte terrein. Beide paarden hadden het er enorm naar hun zin. Jammer, dat een deel van het gebied nu voor woningbouw bestemd was.

Ik bedankte de boer voor alles wat hij verteld had en ik beloofde, dat we over een half jaar terug zouden komen. Ik ben benieuwd, of de woningen er dan zullen staan!


Woorden met ei

Lees en oefen de woorden hieronder eerst rustig. Kopieer de woordenlijst dan hier en plak de lijst vervolgens in Woorden flitsen, om op tempo te oefenen.

het ei

de kei

in de wei

de geit

het zeil

ik zei

klein

de leider

het eiland

de heide

het paleis

het meisje

de reis

de trein

beide

het plein

de eik

de klei

de maand mei

jouw eigen keus

eisen

bereikbaar

een steile wand

het terrein

het gewei

haar eigendom

bedreigen

de opleiding

de aanleiding

de omheining

het eten bereiden

reinigen

uitgebreid

verspreiden

de waterleiding

het refrein

het marsepein

heien

heimwee hebben

verscheidene mensen


Producten

 • Groene Weerwolven M4 E4 mini loco

  Dolfje Weerwolfje
  Groene weerwolven (M5-E5)

  Mini Loco

 • Mini Loco Basisdoos

  Basisdoos

  Mini Loco

 • Stripboeken groep 5: