Cijferen             Meten             Verhoudingen

 
Rekenen als op de Citotoets (groep 7/8): verhoudingen, breuken en procenten.
 
Word m.b.v. deze pagina beter in cijferend rekenen. De vraagstelling is vergelijkbaar met de vraagstelling op de Citotoets.

Instructie:

Begin bovenaan met de instaptoets en noteer je score.

Doorloop bij elke blauwe balk vervolgens de opdrachten.

Sluit af met de controletoets en vergelijk je score met die op de instaptoets.

Oefenboeken: 

Oefenboek Cito 7
(versie 3.0)
 
Oefenboek Cito 8
(versie 3.0)