Rekenen groep 7 en 8

  Print oefenblaadjes    

Groep:          

         

 

Deze pagina is ook geschikt om de rekentoetsen van het Cito Volg Systeem in de brugklas voor te bereiden!

         
  Home                                                    
       

                                  
   
   

Cijferen

Breuken

 

Verhoudingen

  Procenten

Kommagetallen

Meten en

Verbanden

           

Extra opgaven

 
 
Ajodakt Breuken
Groep 7
Leerlijn Breuken
Entreetoets 7 oefenen
Hoofdrekenen
groep 8
Ajodakt Breuken
Groep 8
Verhaaltjessommen
Groep 8
Leerlijn Procenten
Leerlijn Metriek stelsel
Toetstrainer Cijferend rekenen en leessommen groep 8
Toetstrainer Hoofdrekenen
 
Redactiesommen groep 7-8
 
Hoofdrekenen
groep 7
Cijferen
groep 7
Super Breukenkampioen
Oefenset voor de Cito Entreetoets in groep 7
 
Cijferen
groep 8
Ajodakt Procenten
Groep 7 8
Super Kommagetallenkampioen
Toetstrainer Hoofdrekenen groep 7 en 8
Oefenset voor de Cito Eindtoets in groep 8

 

 

 

 

 

   
      meetkunde        
Fundamenteel niveau (1F)                   Dagelijks leven        

Getallen uitspreken   Rekentaal Schatten   Dagelijks leven   Kommagetallen begrijpen Maten omrekenen   Tabellen   Analysetoets
Getallenlijn   1/3 x 27 Verhoudingen (1)   Procenten begrijpen Waarde en uitspraak Inhoudsmaten omrekenen   Grafieken    
x of : 10, 100, 1000 3/4 deel van 12

Verhoudingstabel   Korting, nieuwe prijs (1)   Van klein naar groot  Gewichtsmaten omrekenen              
  Hoofdrekenen Getallenlijn   Wandelen, fietsen   De 1%-regel Breuk % komma Omtrek en oppervlakte        
InterActief1e deel Afronden 1/2 + 1/4   Appels wegen    Nieuwe kleren (%)    

Analoog - Digitaal (1)        
  Wisselgeld   Hele(n) eruit halen   Tabelstrategien   Breuken en procenten: Kommagetallen +

 

Analoog - Digitaal (2)        
  Bedrag afronden Vereenvoudigen Samenvoegen   Begrip Kommagetallen - Tijdsduur        
246 x 7

 

Breuken begrijpen   Verhoudingen (2) Breuken en procenten     Wisselgeld            
16 x 43    

Verhoudingen begrijpen   Korting, nieuwe prijs     Jaarkalender        
Delen: splitsen                   Voorspellen        
Moderne deling: happen                 Aanzichten        
                      Plattegrond, 3D        
  Gemengd   Gemengd   Gemengd   Gemengd        
Alles telt     Alles telt         Alles telt Alles telt        
Streefniveau (1S) Getallen uitspreken   Gelijkwaardige breuken   Verdeling   70% van 800 Waarde en uitspraak Gevoel voor maten   Tabellen   Analysetoets    
0,5 miljoen   24/8 is hetzelfde als 24 : 8   Wanneer?   Korting, nieuwe prijs (2) Breuk % komma   Gevoel voor inhoud   Grafieken   Op schoolreis
  Tellen, aanvullen   (kies: Improper fractions - easy)   Redactiesommen Korting, nieuwe prijs   Testje (Engels) Lengtematen omrekenen (met komma)       Juwelenroof
Waarde van cijfers 2/3 x 27

Schaal   Rente   Verhaaltjessom   Gewichtstestje (Engels)        
x10, 100, 1000 (met komma)   2/3 deel van een uur   In verhouding   Prijsverhoging Vermenigvuldigen Gewichtsmaten omrekenen (met komma)            
:10, 100, 1000 (met komma) 7/2 x 16

Afstand, tijd, snelheid Breuken en procenten   Delen   Oppervlakte: 100-structuur        
  "keer delen nullen"           Percentage kleuren     Opp. en omtrek 1        

hogere (deel)tafels InterActief 1/3 + 1/12       Rekentaal       Opp. en omtrek 2 (Engels)        
Voorrangsregels 2/3 + 5/12             Opp. omrekenen            
InterActief Afronden 4/3 + 2/6               Inhoud: cm3        
  Schattend rekenen 4/3 - 2/6             Inhoud berekenen        
248 x 123 2/3 x 4/5             Inhoud: 1000-structuur        
Moderne deling   5 : 1/2             Inhoudsmaten omrekenen        
  Staart verkorten 4 : 1/5             Maten omrekenen (door elkaar)            
Oude staartdeling 2/5 deel = 10               Verhaaltjessom        
  Gemiddelde                   Ruimtelijke figuren        
  Gemiddelde berekenen                            
  Rekenmachine                            
  Gemengd (1)   Gemengd (1)   Gemengd (1)   Gemengd Gemengd (1)    
  Gemengd (2)   Gemengd (2)   Gemengd (2)       Gemengd (2)
      Gemengd (3)   Gemengd (3)       Gemengd (3)
Alles telt     Alles telt         Alles telt Alles telt   Gemengd (4)
eXcellent (1X) Grote getallen op de getallenlijn   5 x 2 2/5     Breuken en procenten       Inhoud en oppervlakte     Spel: print en speel
(Maak eerst het groene en oranje  gedeelte)     3 1/2 x 2 1/2       Tetris met vragen     Tijdsmaten omrekenen     Rekenpuzzels en Breinkrakers*    
      16/2 : 2       Hoeveel % korting?             Het ei van Columbus**
      4 1/2 : 2                       Wiskunde
      10 : 2 1/2                        
      6 1/2 : 3 1/2                            
      1 3/4 : 2 1/3                        
    Breukenoverzicht                     *antwoorden
                            **antwoorden