Rekenen groep 7 en 8

  Print oefenblaadjes    

Groep:          

     

 

Deze pagina is ook geschikt om de rekentoetsen van het Cito Volg Systeem in de brugklas voor te bereiden!

     
  Home                                                
       

            
Verhaaltjessommen
Groep 7
 
         
Hoofdrekenen
groep 7
   
   

Cijferen

Breuken

 

Verhoudingen

  Procenten

Kommagetallen

Meten en

Verbanden

           

Extra opgaven

Ajodakt Breuken
Groep 7
 
Cijferen
groep 7
      meetkunde        

Fundamenteel niveau (1F)

Getallen uitspreken   Rekentaal Schatten   Dagelijks leven Waarde en uitspraak Dagelijks leven       Analysetoets
Getallenlijn   1/3 x 27 Verhoudingen (1)   De 1%-regel   Van klein naar groot    Maten omrekenen        
x10, 100, 1000 3/4 deel van 12   Verhoudingstabel Breuken en procenten Breuk % komma Omtrek en oppervlakte        
Leerlijn Breuken
 
Super Breukenkampioen
  Hoofdrekenen   1/2 + 1/4   Wandelen, fietsen   Begrip    

Analoog - Digitaal (1)        
InterActief1e deel Afronden   Hele(n) eruit halen   Appels wegen    Percentage kleuren   Kommagetallen +

 

Analoog - Digitaal (2)        
  Wisselgeld   Vereenvoudigen   Tabelstrategien   Korting, nieuwe prijs   Kommagetallen - Tijdsduur        
  Bedrag afronden

Tip!

Breuken begrijpen Samenvoegen         Wisselgeld        
  246 x 7       Verhoudingen (2)         Jaarkalender        
Entreetoets 7 oefenen
 
Oefenset voor de Cito Entreetoets in groep 7 
  16 x 43    

Verhoudingen begrijpen           Voorspellen        
Delen: splitsen                 Aanzichten        
Moderne deling: happen                   Plattegrond, 3D        
  Gemengd   Gemengd   Gemengd   Gemengd    
Alles telt     Alles telt         Alles telt Alles telt          
Streefniveau (1S) Getallen uitspreken   Gelijkwaardige breuken   Verdeling   70% van 800 Waarde en uitspraak Gevoel voor maten   Tabellen   Analysetoets
Hoofdrekenen
groep 8
 
Cijferen
groep 8
0,5 miljoen   24/8 is hetzelfde als 24 : 8   Wanneer? Korting, nieuwe prijs Breuk % komma   Gevoel voor inhoud   Grafieken   Op schoolreis
  Tellen, aanvullen   (kies: Improper fractions - easy)   Redactiesommen   Rente   Testje (Engels) Lengtematen omrekenen (met komma)       Juwelenroof
Waarde van cijfers 2/3 x 27

Schaal   Prijsverhoging   Verhaaltjessom   Gewichtsmaten omrekenen (zonder komma)        
x10, 100, 1000 (met komma)   2/3 deel van een uur   In verhouding Breuken en procenten Vermenigvuldigen   Gewichtstestje (Engels)        
Ajodakt Breuken
Groep 8
 
Ajodakt Procenten
Groep 7 8
:10, 100, 1000 (met komma) 7/2 x 16       Percentage kleuren   Delen Gewichtsmaten omrekenen (met komma)        

hogere (deel)tafels           Rekentaal       Oppervlakte: 100-structuur        
Voorrangsregels InterActief 1/3 + 1/12             Opp. en omtrek 1        
InterActief Afronden 2/3 + 5/12               Opp. en omtrek 2 (Engels)        
Verhaaltjessommen
Groep 8
 
Super Kommagetallenkampioen
  Schattend rekenen 4/3 + 2/6               Opp. omrekenen        
248 x 123 4/3 - 2/6               Inhoud: cm3        
Moderne deling 2/3 x 4/5             Inhoud berekenen        
  Staart verkorten   5 : 1/2             Inhoud: 1000-structuur        
Oude staartdeling 4 : 1/5             Inhoudsmaten omrekenen        
Leerlijn Procenten
 
Toetstrainer Hoofdrekenen groep 7 en 8
  Gemiddelde                 Maten omrekenen (door elkaar)        
  Gemiddelde berekenen                   Verhaaltjessom        
  Rekenmachine                   Verder oefenen met maten omrekenen        
                      Ruimtelijke figuren        
  Gemengd (1)   Gemengd (1)   Gemengd (1)   Gemengd Gemengd (1)
Leerlijn Metriek stelsel
 
Oefenset voor de Cito Eindtoets in groep 8
  Gemengd (2)   Gemengd (2)   Gemengd (2)       Gemengd (2)
      Gemengd (3)   Gemengd (3)       Gemengd (3)
Alles telt     Alles telt         Alles telt Alles telt   Gemengd (4)
eXcellent (X) Grote getallen op de getallenlijn   5 x 2 2/5     Breuken en procenten       Inhoud en oppervlakte     Spel: print en speel
(Maak eerst het groene en oranje  gedeelte)     3 1/2 x 2 1/2       Tetris met vragen             Rekenpuzzels en Breinkrakers*
Toetstrainer Cijferend rekenen en leessommen groep 8
   
      16/2 : 2       Hoeveel % korting?             Het ei van Columbus
      4 1/2 : 2                       Wiskunde
      10 : 2 1/2                        
      6 1/2 : 3 1/2                        
Toetstrainer Hoofdrekenen
   
      1 3/4 : 2 1/3                        
    Breukenoverzicht                     *antwoorden