Wiskunde   Op naar de brugklas!  

Rekenen groep:          

 
 

Home     Wiskunde voortgezet onderwijs

   

Natuurkunde    Engels 

 
 
 
Ga jij volgend schooljaar naar de brugklas? Houd je van een nieuwe uitdaging? Bereid je dan alvast voor op het interessante vak wiskunde.
 
Aanwijzing:
- maak eerst alle opdrachten aan de linkerkant. Ga dan telkens een kolom naar rechts;
- opdrachten met (!) zijn extra: maak ze alleen, als je de rest goed snapt;
- opdrachten met (!)(!) zijn bedoeld voor leerlingen die al op het voortgezet onderwijs zitten.
 
Home
   

 

   
               

 
       
       
       

Cijferen

Oppervlakte

Ruimtelijke figuren

 

Tabellen en grafieken

Breuken, %

 

Hoeken

 

Schooltv

 
                               
Heks Thermoz  Driehoek Hoe heten ze?   Assenstelsel -3/4 + 1/2 (!)   360 graden   Wat doe je met getallen?  
Negatieve getallen    Parallellogram Oppervlakte balk   Van tabel naar grafiek   Sparen met rente (1)   Soorten hoeken (1)   Wat doe je met formules?  
Kwadraten en wortels   Insluiten   Begrippen       Sparen met rente (2) (!)   Soorten hoeken (2)   Wat doe je met meetkundige figuren?  
  De rekenmachine Cirkel (!)   Ontwerpopdracht         Hoeken meten   Wat doe je met schaaltekeningen?  

Voorrangsregels (!)           Formule opstellen (!)(!)   Sparen met rente (3) (!)(!)   De driehoek   Wat doe je bij informatieverwerking?  
     
Driehoek
      Snijpunt bepalen (!)(!)       Vijfhoek tekenen (!)   Wat heb je nu aan wiskunde?  
                         
                           
 
Negatieve getallen
 
Parallellogram
 
Figuren draaien
 
Voer de bacterie
 
Kans-tollen (Engels)
 
Hoeken schatten