Boekjes Cito groep 7 en 8

 

Via onze webwinkel  zijn o.a. de volgende oefenboekjes te bestellen:

 

Het oefenboekje  voor de Citotoetsen groep 7:

- 50 opgaven rekenen;

- 50 opgaven taal (10x spelling, 10x woordenschat, 10x Schrijven van teksten, 10x begrijpend lezen, 10x werkwoorden);

- antwoordenblad.

  

Werkwoordentrainers:

de Opstap, het Basisboek en het Herhalingsboek.

  

Woordenschattrainers:

voor groep 5, 6, 7 en 8.

 

RT Begrijpend lezen:

voor groep 4, 5, 6, 7 en 8.

 

Oefentoets Begrijpend luisteren:

voor groep 7/8.

 

Links

 

Brugklas

Leren leren
Faalangst:  info, opvoeders, testje, positief denken
Prestatie-motivatietest
NIO