Breuken (1)

Breuken begrijpen
Les 1 - uitleg

breken, breuken, verdelen

Breuken begrijpen
Les 1 - oefenen

breken, breuken, verdelen

Breuken - hoe heet 1 stuk
Hoe heet 1 stuk?

meerkeuzevragen

Breuken - delen, verdelen
Verdelen

wat krijgt ieder?

Breuken begrijpen
Les 2 - uitleg

1/4, meer stukken, optellen

Breuken begrijpen
Les 2 - oefenen

1/4, meer stukken, optellen

Breuken puzzel
Breuken herkennen

puzzel

Breuken vergelijken
Is de breuk groter...

of kleiner?

Breuken begrijpen
Les 3 - uitleg

1/5, aftrekken

Breuken begrijpen
Les 3 - oefenen

1/5, aftrekken

Breuken begrijpen
Les 4 - uitleg

meer repen

Breuken begrijpen
Les 4 - oefenen

meer repen

Breuken begrijpen
Les 5 - uitleg

helen uit de breuk halen

Breuken begrijpen
Les 5 - oefenen

helen uit de breuk halen

Helen uit breuk halen
Helen uit de breuk halen

verder oefenen

Redactiesommen breuken
Redactiesommen

breuken

Producten

Advertentie