Basisvaardigheden

Telrij en getallenlijn

Plus- en minsommen


Keersommen


Deelsommen


Handig rekenen


Redactiesommen


Getallen typen
Getallen typen

vergelijkingstekens
Vergelijkingstekens

invullen

Tellen met sprongen
Tellen (met sprongen)

heen en terug

Tellen met sprongen van 25, 250, 2500
Getallenlijn

grootte van 1 sprong

Plus- en minsommen

Naar bovenkant pagina


Domino rekenen tot 100
Domino - Sommen tot 100

2 spelers achter 1 computer

Cijferend optellen
Optellen onder elkaar

HTE

Cijferend aftrekken
Aftrekken onder elkaar

HTE

Keersommen

Naar bovenkant pagina


Keersommen
Weektrainer: tafels, 20 x 5 minuutjes

Voor thuis (steeds hetzelfde apparaat)
Klik hier voor de tabletversie.

Sommenwedstrijd tafela 1 t/m 10
Tafelwedstrijd (1 t/m 10)

2 spelers achter 1 computer

Eekhoornwedstrijd tafels
Eekhoornwedstrijd: kies een tafel

2 spelers achter 1 computer

Pijltjesspel tafels tempo
Pijltjesspel tafels op tempo

2 spelers achter 1 computer

Tafelballonnen spel
Tafelballonnen

Gebruik de knop: "Alles x10"

Tafelwedstrijd
Tafelwedstrijd (bijv. 40x6)
2 spelers achter 1 computer

Tafelwedstrijd
Tafelwedstrijd (bijv. 40x6)
2 spelers achter 1 computer


Spinnenspel tafels

spel voor 2 personen achter 1 computer

Tafelwedstrijd
Tafelwedstrijd (bijv. 8x90)
2 spelers achter 1 computer

Schatten
Vermenigvuldigen

prijs schatten

Vermenigvuldigen onder elkaar, cijferend vermenigvuldigen
Vermenigvuldigen

7 x 23 =

Vermenigvuldigen onder elkaar, cijferend vermenigvuldigen
Vermenigvuldigen

16 x 43 =

Vermenigvuldigen en delen met veelvouden van 10
Vermenigvuldigen

met veelvouden van 10

Deelsommen

Naar bovenkant pagina


Delen zonder rest
Delen zonder rest

kale sommen

Delen zonder rest
Delen zonder rest

autorace (spel)

Delen zonder rest
Delen zonder rest

paardenrace (spel)

MonsterIQ
Monster-IQ

delen en keer (moeilijk!)

Vermenigvuldigen en delen met veelvouden van 10
Delen

door veelvouden van 10

Deelballonnen spel
Deelballonnen

Gebruik de knop: "Alles x10"

Deelballonnen spel
Basketbal delen

spel voor 2 spelers achter 1 computer

Delen op tempo
Deelsommen

op tempo

Pijltjesspel delen
Pijltjesspel delen

spel voor 2 spelers achter 1 computer

Deelsommen
Drakenspel delen

spel voor 2 personen achter 1 computer

Eekhoornwedstrijd delen
Eekhoornwedstrijd delen

spel voor 2 spelers achter 1 computer

Wedstrijd delen
Stinkdier en vos: delen

spel voor 2 spelers achter 1 computer

Delen met rest
Delen

met rest

Delen met wat grotere getallen
Delen

met wat grotere getallen (zonder rest)

deelsom splitsen
Delen

deeltal splitsen (1)

deelsom splitsen
Delen

deeltal splitsen (2)

Handig rekenen

Naar bovenkant pagina


Handig rekenen
Handig rekenen
Redactiesommen

Naar bovenkant pagina


Redactiesommen cijferen
Redactiesommen

cijferen

Producten

Advertentie