Wiskunde   Op naar de brugklas!  

Rekenen groep:          

 
 

Home     Wiskunde voortgezet onderwijs    

Natuurkunde    Engels 

 
       
 
Ga jij volgend schooljaar naar de brugklas? Houd je van een nieuwe uitdaging? 
Bereid je dan alvast voor op het interessante vak wiskunde.
 
Aanwijzing:
- maak eerst alle opdrachten aan de linkerkant. Ga dan telkens een kolom naar rechts;
- opdrachten met (!) zijn extra: maak ze alleen, als je de rest goed snapt;
- opdrachten met (!)(!) zijn bedoeld voor leerlingen die al op het voortgezet onderwijs zitten.
 

 

   
               

 
       
       
       

Cijferen

Oppervlakte

Ruimtelijke figuren

 

Tabellen en grafieken

Breuken, %

 

Hoeken

 

Schooltv

 
                               
Heks Thermoz  Driehoek Hoe heten ze?   Assenstelsel -3/4 + 1/2 (!)   360 graden   Wat doe je met getallen?  
Negatieve getallen    Parallellogram Oppervlakte balk   Van tabel naar grafiek   Sparen met rente (1)   Soorten hoeken (1)   Wat doe je met formules?  
Kwadraten en wortels   Insluiten  
Begrippen
(grensvlak, ribbe)
      Sparen met rente (2) (!)   Soorten hoeken (2)   Wat doe je met meetkundige figuren?  
  De rekenmachine Cirkel (!)             Hoeken meten   Wat doe je met schaaltekeningen?  

Voorrangsregels (!)           Formule opstellen (!)(!)   Sparen met rente (3) (!)(!)   De driehoek   Wat doe je bij informatieverwerking?  
              Snijpunt bepalen (!)(!)

 

 

          Wat heb je aan wiskunde?