Werkwoorden groep 6

Advertenties

Begrippen


Wat is een werkwoord?

vaak: iets wat je kunt doen


Wat is een persoonsvorm?

maak van de zin een vraagzin


Zoek de persoonsvorm in de zin

meerkeuzevragen


Wat is het onderwerp?

wie...


Enkelvoud of meervoud?

Het onderwerp kan enkelvoud of meervoud zijn


Tegenwoordige tijd (tt) of verleden tijd (vt)?

een persoonsvorm kan tt of vt zijn


Wat is de stam van een werkwoord?

de ik-vorm


Vul de stam in

maak gebruik van de tips, die je ziet


Zoek de persoonsvorm in de zin

2 extra manieren


Het hele werkwoord

of: de woordenboekvorm

Producten

Advertenties