Begrippen


Wat is een werkwoord?

vaak: iets wat je kunt doen


Wat is een persoonsvorm?

maak van de zin een vraagzin


Zoek de persoonsvorm in de zin

meerkeuzevragen

Advertentie


Wat is het onderwerp?

wie...


Enkelvoud of meervoud?

Het onderwerp kan enkelvoud of meervoud zijn


Tegenwoordige tijd (tt) of verleden tijd (vt)?

een persoonsvorm kan tt of vt zijn


De ik-vorm van een werkwoord


Zoek de persoonsvorm in de zin

2 extra manieren

Producten

Advertentie