Spelling groep 5

Weetwoorden oefenen

Advertenties

Onthoudwoorden

Uitlegfilm onthoudwoorden

Spel au
Heksensaus (1)

Luister en sleep het juiste woord naar de ketel

Au/ou-woorden: oefening 1
pauw (Cito cat.16)
Film au-rap

Spel au
Heksensaus (2)

Luister en sleep het juiste woord naar de ketel

Advertentie

Au/ou-woorden: oefening 2
pauw (Cito cat.16)

Au/ou-woorden: oefening 3
pauw (Cito cat.16)

Au/ou-woorden: oefening 4
pauw (Cito cat.16)

Au/ou-woorden: oefening 5
pauw (Cito cat.16)

Advertentie

ch: oefening
pech (Cito cat. 18)
+ oefenserie

Spel
Ganzenbordspel met ch-woorden
Spel voor 2 personen achter 1 computer

Ei/ij-woorden: oefening 1
reis, wijs (Cito cat. 14)


Ei-rap

Ei/ij-woorden: oefening 2
reis, wijs (Cito cat. 14)

Ei/ij-woorden: oefening 3
reis, wijs (Cito cat. 14)

Ei/ij-woorden: oefening 4
reis, wijs (Cito cat. 14)

Ei/ij-woorden: oefening 5
reis, wijs (Cito cat. 14)

Ei/ij-woorden: oefening 6
reis, wijs (Cito cat. 14)

Advertentie


F-film (1)
NIEUW
fee (Cito cat. 8), muziek (zonder tekst)
f-woorden: oef. bij deze film


Download de invulbladen bij f-film (1)

fee (Cito cat. 8)


F-film (2) rap
NIEUW
fee (Cito cat. 8), muziek (zonder tekst)
f-woorden: oefening 1 bij rap


Download de invulbladen bij f-film (2): de f-rap

fee (Cito cat. 8)
f-woorden: oefening 2 bij rap


F-film (3)
NIEUW
fee (Cito cat. 8), muziek (zonder tekst)
f-woorden: oefening bij film 3


Download het invulblad bij f-film (3)

fee (Cito cat. 8)

Oudere oefeningen f-/v- :

f-/v-woorden: oefening 1
fee, vee (Cito cat. 8)

f-/v-woorden: oefening 2
fee, vee (Cito cat. 8)

f-/v-woorden: oefening 3
fee, vee (Cito cat. 8)

f-/v-woorden: oefening 4
fee, vee (Cito cat. 8)

s-/z-woorden oefening 1
sap, zaag (Cito cat. 8)
Uitlegfilm s-

s-/z-woorden oefening 2
sap, zaag (Cito cat. 8)
Uitlegfilm z-

s-/z-woorden oefening 3
sap, zaag (Cito cat. 8)

Advertentie

kilowoorden: oefening 1
kilo, piloot (Cito cat. 25)
Uitlegfilm kilowoorden
+ onthoudspel

kilowoorden: oefening 2
kilo, piloot (Cito cat. 25)
+ onthoudspel

kilowoorden: oefening 3
kilo, piloot (Cito cat. 25)
+ onthoudspel

Spelling oefenen
Eigen woordenlijst

(laten) invoeren en oefenen maar!

Producten

Advertentie