Regelwoorden

Zingwoorden en plankwoorden: oefening
zing, plank (Cito cat. 7)
Uitlegfilm zingwoord
Uitlegfilm plankwoord

Samenstelling: oefening
beeldscherm, feesttent (Cito cat. 11 en 15)
Uitlegfilm samenstellingen

Nogal, waarom: oefening
nogal, waarom

Luchtwoorden
lucht (Cito cat. 18)
Uitlegfilm luchtwoord

Advertentie

Uitlegfilm 1 klankgroepwoorden (11 minuten!)

Uitlegfilm 2 klankgroepwoorden (minder dan 3 minuten)

Klankgroepwoorden: oefening 1
bellen, tenen, heksen, niemand (Cito cat. 20 en 21)

Klankgroepwoorden: oefening 2
bellen, tenen, heksen, niemand (Cito cat. 20 en 21)

Klankgroepwoorden: oefening 3
bellen, tenen, heksen, niemand (Cito cat. 20 en 21)

Klankgroepwoorden: oefening 4
bellen, tenen, heksen, niemand (Cito cat. 20 en 21)

Klankgroepwoorden: oefening 5
bellen, tenen, heksen, niemand (Cito cat. 20 en 21)

Klankgroepwoorden: oefening 5
bellen, tenen, heksen, niemand (Cito cat. 20 en 21)

Klankgroepwoorden: oefening 6
gehoor, geleerde, horen, leren (Cito cat. 12 en 20)

Onthoud in 2 minuten 21 woorden van de a-lijst (luister!)

Klankgroepwoorden A-lijst
alarm, japon (Cito cat. 12 en 20)

Spelling
Flappybird klankgroepwoorden

Spel voor 2 personen achter 1 computer

Advertentie

Uitlegfilm -ven, -zen

Wolf, wolven
f wordt v
wolf, wolven (Cito cat. 22)

Gans, ganzen
s wordt z
gans, ganzen (Cito cat. 22)

Verkleinwoorden: oefening
latje, kiertje, boompje (Cito cat. 9)
Uitlegfilm verkleinwoorden

Woorden die eindigen op een lange klank
zo, la, nu, mee (Cito cat. 16)
Uitlegfilm woorden die eindigen op een lange klank

Spelling
Spellingwedstrijd zo, la, nu, mee

Spel voor 2 personen achter 1 computer

Advertentie

Woorden die beginnen met 's: oefening
's morgens (Cito cat. 28)
Uitlegfilm woorden die beginnen met 's

bijvoeglijk naamwoord: oefening

Trappen van vergelijking: oefening
goed, beter, best

Spelling oefenen
Eigen woordenlijst

(laten) invoeren en oefenen maar!

Producten