Citotraining groep 7 en 8

 

Je kunt hier oefenen voor de Eindtoets (de Centrale Eindtoets PO).

 

Maak je keuze:

Taal
Rekenen
Studievaardigheden (Informatieverwerking)

 

Oefen ook de nieuwe soorten vraagstellingen (vanaf 2015):

- hoofdzin/bijzin, bedrijvende/lijdende vorm;
- zinsontleding; Verder oefenen
- woordbenoemen; Verder oefenen
- werkwoorden; Verder oefenen
- taalverzorging.

 

 

 

 

pdf-oefenboekjes groep 7 en 8

 

Via onze webwinkel  zijn o.a. de volgende oefenboekjes te bestellen:

 

Het Oefenboekje voor de Citotoetsen in groep 7:

- 50 opgaven rekenen;

- 50 opgaven taal (spelling, woordenschat, schrijven van teksten, begrijpend lezen, werkwoorden);

- antwoordenblad.

 

Het Oefenboekje voor de Citotoetsen in groep 8:

- 20 opgaven rekenen;

- 30 opgaven taal (spelling, begrijpend lezen, werkwoorden).

 

Het Tweede oefenboekje voor de Citotoetsen in groep 7 en 8:

- 20 opgaven grammatica;

- 20 opgaven leestekens;

- 40 opgaven begrijpend luisteren.

 

Het Derde Oefenboekje voor de Citotoetsen in groep 8:

- 60 opgaven Rekenen;

- 75 opgaven Taal (spelling, begrijpend lezen, werkwoorden, woordenschat, schrijven van teksten, grammatica, leestekens).

  

Werkwoordentrainers:

de Opstap, het Basisboek en het Herhalingsboek.

  

Woordenschattrainers:

voor groep 5, 6, 7 en 8.

 

RT Begrijpend lezen:

voor groep 4, 5, 6, 7 en 8.