Cijferen (1)


Getallen uitspreken

bijv. 5 081


Getallenlijn

plek van de pijl


Vermenigvuldigen, delen

10, 100, 1 000


Afronden

op bijv. tientallen


Hoofdrekenen

op tempo


Optellen

onder elkaar


Aftrekken

onder elkaar


Vermenigvuldigen

6 x 173 (zonder onthouden)


Vermenigvuldigen

34 x 72 (zonder onthouden)


Vermenigvuldigen

34 x 72 (kan met onthouden)


Gemengde opgaven

30 vragen

Producten