Rekenen groep 7 en 8

       

Groep:          

         
  Home     Print oefenblaadjes                                
       

            
 
 
Ajodakt Breuken
Groep 7
Leerlijn Breuken
Entreetoets 7 oefenen
Hoofdrekenen
groep 8
Ajodakt Breuken
Groep 8
Verhaaltjessommen
Groep 8
Leerlijn Procenten
Leerlijn Metriek stelsel
Toetstrainer Cijferend rekenen en leessommen groep 8
   
Redactiesommen groep 7-8
 
Hoofdrekenen
groep 7
Cijferen
groep 7
Super Breukenkampioen
Oefenset voor de Cito Entreetoets in groep 7
 
Cijferen
groep 8
Ajodakt Procenten
Groep 7 8
Super Kommagetallenkampioen
Toetstrainer Hoofdrekenen groep 7 en 8
Oefenset voor de Cito Eindtoets in groep 8
 
Toetstrainer Hoofdrekenen
Cito Oefenboekjes

 

 

             
   
   

Cijferen

Breuken

 

Verhoudingen

  Procenten

Kommagetallen

Meten en

Verbanden

           

Extra opgaven

     
      meetkunde        
Fundamenteel niveau (1F)                     Dagelijks leven        

Getallen uitspreken   Rekentaal Schatten   Dagelijks leven   Kommagetallen begrijpen Maten omrekenen   Tabellen  
Analysetoets
(Flash)
Getallenlijn   1/3 x 27 Verhoudingen (1)   Procenten begrijpen   Waarde en uitspraak Inhoudsmaten omrekenen   Grafieken    
x of : 10, 100, 1000 3/4 deel van 12

Verhoudingstabel   Korting, nieuwe prijs (1)  Breuk % komma Gewichtsmaten omrekenen              
  Hoofdrekenen Getallenlijn   Wandelen, fietsen   De 1%-regel Kommagetallen + Omtrek en oppervlakte        
Afronden 1/2 + 1/4   Appels wegen    Nieuwe kleren (%) Kommagetallen -

Analoog - Digitaal (1)        
  Wisselgeld   Hele(n) eruit halen   Tabelstrategien   Breuken en procenten:    

Analoog - Digitaal (2)        
  Bedrag afronden Vereenvoudigen Samenvoegen   Begrip     Tijdsduur        
246 x 7

 

Breuken begrijpen   Verhoudingen (2) Breuken en procenten  
 
Rekenspellen
Wisselgeld            
16 x 43    

Verhoudingen begrijpen   Korting, nieuwe prijs   Jaarkalender        
  Delen: splitsen                 Voorspellen        
Moderne deling: happen                 Aanzichten        
                             
  Gemengd   Gemengd   Gemengd   Gemengd        
Alles telt     Alles telt         Alles telt Alles telt        
Streefniveau (1S) Getallen uitspreken   breuken en tijd   Verdeling   70% van 800   Waarde en uitspraak   Gevoel voor maten   Tabellen  
Analysetoets
(Flash)
   
0,5 miljoen   breuken en maten   Wanneer?   Korting, nieuwe prijs (2) Breuk % komma   Gevoel voor inhoud   Grafieken    
  Tellen, aanvullen 7/2 x 16   Redactiesommen Korting, nieuwe prijs   Verhaaltjessom Lengtematen omrekenen (met komma)        
Waarde van cijfers   1/3 + 1/12

Schaal   Rente Vermenigvuldigen Gewichtsmaten omrekenen (met komma)        
x10, 100, 1000 (met komma) 2/3 + 5/12   In verhouding   Prijsverhoging   Delen   Oppervlakte: 100-structuur            
:10, 100, 1000 (met komma) 4/3 + 2/6

Afstand, tijd, snelheid Breuken en procenten       Opp. en omtrek 1        
  "keer delen nullen" 4/3 - 2/6             Opp. omrekenen        

hogere (deel)tafels 2/3 x 4/5               Inhoud: cm3        
Voorrangsregels   5 : 1/2               Inhoud berekenen            
Afronden 4 : 1/5             Inhoud: 1000-structuur        
  Schattend rekenen 2/5 deel = 10             Inhoudsmaten omrekenen        
248 x 123   (alles = ...)               Verhaaltjessom        
Moderne deling                   Ruimtelijke figuren        
  Staart verkorten                                
Oude staartdeling                            
  Gemiddelde                            
  Gemiddelde berekenen                            
Rekenmachine                            
  Gemengd (1)   Gemengd (1)   Gemengd (1)   Gemengd Cito (1)    
  Gemengd (2)   Gemengd (2)   Gemengd (2)       Cito (2)
      Gemengd (3)   Gemengd (3)       Cito (3)
                  AMN
                  Dia-toets
                  IEP
                  Route 8
                  Rendierhof
Alles telt     Alles telt         Alles telt Alles telt    
eXcellent (1X)     5 x 2 2/5             Tijdsmaten omrekenen     Spel: print en speel
(Maak eerst het groene en oranje  gedeelte)     3 1/2 x 2 1/2                     Rekenpuzzels en Breinkrakers*    
      16/2 : 2                     Het ei van Columbus**
      4 1/2 : 2                       Wiskunde
      10 : 2 1/2                        
      6 1/2 : 3 1/2                            
      1 3/4 : 2 1/3                        
    Breukenoverzicht                     *antwoorden
                            **antwoorden