Rekenen groep 7 en 8

         

Groep:          

 
  Home     Print oefenblaadjes                              
       

            
 
 
Ajodakt Breuken
Groep 7
Leerlijn Breuken
Hoofdrekenen
groep 8
Ajodakt Breuken
Groep 8
Verhaaltjessommen
Groep 8
Leerlijn Procenten
Leerlijn Metriek stelsel
Toetsen oefenen
Getallen en verhoudingen
Toetsen oefenen
Meten en verbanden

 

 
Redactiesommen groep 7-8
 
Hoofdrekenen
groep 7
Cijferen
groep 7
Super Breukenkampioen
Oefenboek voor de Citotoetsen in groep 7 (versie 3.0): oefeningen voor M7, E7 en Entreetoets
 
Cijferen
groep 8
Ajodakt Procenten
Groep 7 8
Super Kommagetallenkampioen
Toetstrainer Hoofdrekenen groep 7 en 8
Oefenboek voor de Citotoetsen in groep 8 (versie 3.0)
     
 
 

Cijferen

Breuken

 

Verhoudingen

  Procenten

Kommagetallen

Meten en

Verbanden

     
      meetkunde        
Fundamenteel niveau (1F)                                

Getallen uitspreken   Rekentaal Schatten   Dagelijks leven   Kommagetallen begrijpen   Dagelijks leven   Tabellen      
Getallenlijn   1/3 x 27 Verhoudingen (1)   Procenten begrijpen   Waarde en uitspraak Maten omrekenen   Grafieken      
x of : 10, 100, 1000 3/4 deel van 12

Verhoudingstabel   Korting, nieuwe prijs (1)  Breuk % komma Inhoudsmaten omrekenen          
    Hoofdrekenen Getallenlijn   Wandelen, fietsen   De 1%-regel Kommagetallen + Gewichtsmaten omrekenen            

3502 + 1137

3739 - 1759

1/2 + 1/4   Appels wegen    Nieuwe kleren (%) Kommagetallen - Omtrek en oppervlakte  
Rekenspelletjes
(flash)
     
Afronden   Hele(n) eruit halen   Tabelstrategien   Breuken en procenten:    

 

Analoog - Digitaal (1)          
Wisselgeld Vereenvoudigen Samenvoegen   Begrip    

Analoog - Digitaal (2)          
  Geldbedrag afronden

 

Breuken begrijpen   Verhoudingen (2) Breuken en procenten  
 
Tijdsduur (an)

Tijdsduur (dig)

         
246 x 7    

Verhoudingen begrijpen   Korting, nieuwe prijs     Wisselgeld          
16 x 43                 Jaarkalender          
  Delen: splitsen                   Voorspellen          
Moderne deling: happen                   Aanzichten          
  Gemengd   Gemengd   Gemengd   Gemengd      
Alles telt     Alles telt         Alles telt Alles telt      
Streefniveau (1S) Getallen uitspreken   breuken en tijd   Verdeling   70% van 800   Waarde en uitspraak   Gevoel voor maten   Tabellen      
0,5 miljoen   breuken en maten   Wanneer?   Korting, nieuwe prijs (2) Breuk % komma   Gevoel voor inhoud   Grafieken      
  Tellen, aanvullen 7/2 x 16   Redactiesommen Korting, nieuwe prijs   Verhaaltjessom Lengtematen omrekenen (met komma)          
Waarde van cijfers   1/3 + 1/12

Schaal   Rente

Vermenigvuldigen Gewichtsmaten omrekenen (met komma)          
x10, 100, 1000 (met komma) 2/3 + 5/12   In verhouding   Prijsverhoging   Delen   Oppervlakte: 100-structuur          
:10, 100, 1000 (met komma) 4/3 + 2/6

Afstand, tijd, snelheid Breuken en procenten       Opp. en omtrek 1          
  "keer delen nullen" 4/3 - 2/6             Opp. omrekenen          

hogere (deel)tafels 2/3 x 4/5               Inhoud: cm3          
Voorrangsregels   5 : 1/2               Inhoud berekenen          
Afronden 4 : 1/5             Inhoud: 1000-structuur          
  Schattend rekenen 2/5 deel = 10             Inhoudsmaten omrekenen          
248 x 123   (alles = ...)               Verhaaltjessom          
Moderne deling                   Ruimtelijke figuren          
  Staart verkorten                              
Oude staartdeling                              
  Gemiddelde                              
  Gemiddelde berekenen                              
Rekenmachine                              
  Gemengd (1)   Gemengd (1)   Gemengd (1)   Gemengd      
  Gemengd (2)   Gemengd (2)   Gemengd (2)          
      Gemengd (3)   Gemengd (3)          
       
  Alles door elkaar:    
  Cito (1)        
  Cito (2)    
  Cito (3)    
  AMN    
  Dia-toets    
  IEP    
  Route 8    
  Rendierhof    
   


   
Alles telt     Alles telt         Alles telt Alles telt    
Plus     5 x 2 2/5     Spel: print en speel     Tijdsmaten omrekenen        
(Maak eerst het groene en oranje  gedeelte)     3 1/2 x 2 1/2     Rekenpuzzels en Breinkrakers*                
      16/2 : 2     Het ei van Columbus**                
      4 1/2 : 2       Wiskunde                
      10 : 2 1/2                        
      6 1/2 : 3 1/2                        
      1 3/4 : 2 1/3                        
    Breukenoverzicht     *antwoorden                
            **antwoorden