Rekenen groep 7 en 8

         

Groep:          

 
  Home     Print oefenblaadjes                              
       

            
 
 
Ajodakt Breuken
Groep 7
Leerlijn Breuken
Hoofdrekenen
groep 8
Ajodakt Breuken
Groep 8
Verhaaltjessommen
Groep 8
Leerlijn Procenten
Leerlijn Metriek stelsel

Toetsen oefenen
Meten en verbanden

 

 
Redactiesommen groep 7-8
 
Hoofdrekenen
groep 7
Cijferen
groep 7
Super Breukenkampioen
Oefenboek voor de Citotoetsen in groep 7 (versie 3.0): oefeningen voor M7, E7 en Entreetoets
 
Cijferen
groep 8
Ajodakt Procenten
Groep 7 8
Super Kommagetallenkampioen
Oefenboek voor de Citotoetsen in groep 8 (versie 3.0)
     
 
 

Cijferen

Breuken

 

Verhoudingen

  Procenten

Kommagetallen

Meten en

Informatie-

     
      meetkunde verwerking      
Fundamenteel niveau (1F)                                

Getallen uitspreken   Rekentaal Schatten   Dagelijks leven   Kommagetallen begrijpen   Dagelijks leven   Tabellen      
  Getallenlijn (1)   1/3 x 27 Verhoudingen (1)   Procenten begrijpen   Waarde en uitspraak Maten omrekenen   Grafieken      
Getallenlijn (2) 3/4 deel van 12

Verhoudingstabel   Korting, nieuwe prijs (1)  Breuk % komma Inhoudsmaten omrekenen          
x of : 10, 100, 1000 Getallenlijn   Wandelen, fietsen   De 1%-regel Kommagetallen + Gewichtsmaten omrekenen            
    Hoofdrekenen 1/2 + 1/4   Appels wegen    Nieuwe kleren (%) Kommagetallen - Omtrek en oppervlakte          

3502 + 1137

3739 - 1759

  Hele(n) eruit halen   Tabelstrategien   Breuken en procenten:    

 

Analoog - Digitaal (1)  
Rekenspelletjes
(flash)
     
Afronden Vereenvoudigen Samenvoegen   Begrip    

Analoog - Digitaal (2)          
Wisselgeld

 

Breuken begrijpen   Verhoudingen (2) Breuken en procenten    
Tijdsduur (an)

Tijdsduur (dig)

         
  Geldbedrag afronden    

Verhoudingen begrijpen   Korting, nieuwe prijs  
 
Wisselgeld          
246 x 7                 Jaarkalender          
16 x 43                   Voorspellen          
  Delen: splitsen                   Aanzichten          
Moderne deling: happen                              
  Gemengd   Gemengd   Gemengd   Gemengd      
Alles telt     Alles telt         Alles telt Alles telt      
Streefniveau (1S) Getallen uitspreken   breuken en tijd   Verdeling   70% van 800   Waarde en uitspraak   Gevoel voor maten   Tabellen      
0,5 miljoen   breuken en maten   Wanneer?   Korting, nieuwe prijs (2) Breuk % komma   Gevoel voor inhoud   Grafieken      
  Tellen, aanvullen 7/2 x 16   Redactiesommen Korting, nieuwe prijs   Verhaaltjessom Lengtematen omrekenen (met komma)          
Waarde van cijfers   1/3 + 1/12

Schaal   Rente

Vermenigvuldigen Gewichtsmaten omrekenen (met komma)          
  Getallenlijn 2/3 + 5/12   In verhouding   Prijsverhoging   Delen   Oppervlakte: 100-structuur          
x10, 100, 1000 (met komma) 4/3 + 2/6

Afstand, tijd, snelheid Breuken en procenten       Opp. en omtrek 1          
:10, 100, 1000 (met komma) 4/3 - 2/6             Opp. omrekenen          
  "keer delen nullen" 2/3 x 4/5               Inhoud: cm3          

hogere (deel)tafels   5 : 1/2               Inhoud berekenen          
Voorrangsregels 4 : 1/5             Inhoud: 1000-structuur          
Afronden 2/5 deel = 10             Inhoudsmaten omrekenen          
  Schattend rekenen   (alles = ...)               Verhaaltjessom          
248 x 123                   Ruimtelijke figuren          
Moderne deling                              
  Staart verkorten                              
Oude staartdeling                              
  Gemiddelde                              
  Gemiddelde berekenen                              
Rekenmachine                              
  Gemengd (1)   Gemengd (1)   Gemengd (1)   Gemengd      
  Gemengd (2)   Gemengd (2)   Gemengd (2)          
      Gemengd (3)   Gemengd (3)          
       
  Alles door elkaar:    
  Cito (1)        
  Cito (2)    
  Cito (3)    
  AMN    
  Dia-toets    
  IEP    
  Route 8    
  Rendierhof    
   


   
Alles telt     Alles telt         Alles telt Alles telt    
Plus     5 x 2 2/5     Spel: print en speel     Tijdsmaten omrekenen        
(Maak eerst het groene en oranje  gedeelte)     3 1/2 x 2 1/2     Rekenpuzzels en Breinkrakers*                
      16/2 : 2     Het ei van Columbus**                
      4 1/2 : 2       Wiskunde                
      10 : 2 1/2                        
      6 1/2 : 3 1/2                        
      1 3/4 : 2 1/3                        
    Breukenoverzicht     *antwoorden                
            **antwoorden