Procenten (2)


30% bezet?

dan is 70% vrij


Korting

en de nieuwe prijs


Korting of..

de nieuwe prijs?


Rente

reken eerst 1% uit


Prijsverhoging

ook dat gebeurt...


Breuken en procenten

1/7 blijft over ;)


Gemengde opgaven

breuken, verhoudingen, procenten

Producten