Kommagetallen (2)

Kommagetallen
Waarde en uitspraak

positiesysteem

Kommagetallen ordenen
Kommagetallen ordenen

van klein naar groot

Kommagetallen
Optellen en aftrekken

verhaaltjessommen

Kommagetallen
Vermenigvuldigen

Met helpknop voor uitleg

Kommagetallen
Delen

de komma wegwerken

Kommagetallen op de getallenlijn
Gemengd: o.a. kommagetallen

breuken, verhoudingen, procenten

Producten