Breuken (2)


Breuken, verhoudingen, procenten

instaptoetsje


Van breuk naar kommagetal

vink de duizendsten aan


Van breuk naar percentage

noemers: 2, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 50, 100


Breuken en tijd

1/4 uur


Breuken en maten

1/4 kg


Ongelijknamige breuken

optellen en aftrekken


Ongelijknamige breuken

verder oefenen


breuken en helen optellen

uitkomst vereenvoudigen


Breuken en helen aftrekken

uitkomst vereenvoudigen


Breuken vermenigvuldigen

2/3 x 4/5


Helen delen

door 1/2


Helen delen

door een breuk


Gemengde opgaven

breuken, verhoudingen, procenten


Breuken, verhoudingen, procenten

Controletoetsje

Producten

Advertentie