Kommagetallen (1)

Kommagetallen
Les 1 - uitleg

0,1 en 0,01

Kommagetallen
Les 1 - oefenen

0,1 en 0,01

Kommagetallen op de getallenlijn
Les 2 - uitleg en oefenen

getallenlijn

Kommagetallen op de getallenlijn
Van kommagetal naar breuk

tienden en honderdsten

Kommagetallen
Les 3 - uitleg

0,001

Kommagetallen
Les 3 - oefenen

0,001

Kommagetallen
Les 4 - uitleg

optellen en aftrekken

Kommagetallen
Les 4 - oefenen

optellen

Kommagetallen op de getallenlijn
Van kommagetal naar breuk

tienden, honderdsten en duizendsten

Kommagetallen op de getallenlijn
Gemengd: o.a. kommagetallen

breuken, verhoudingen, procenten

Producten

Advertentie