Begrijpend lezen groep 7-8

Advertenties

Informatie vinden

begrijpend lezen
Leonardo da Vinci

woorden begrijpen = de tekst beter begrijpen!


Oriënteren

op teksten


Sleutelwoorden

en onderwerp


Titel

en kopjes


Tijl Uilenspiegel

een humoristisch verhaal, tevens een "sage"


Tekstsoort: informatieve tekst


Tekstsoort: meningtekst

anders gezegd: argumentatieve tekst


Tekstsoort: instructietekst

anders gezegd: directieve tekst


Hoofdgedachte (1)

= onderwerp + wat erover verteld wordt


Hoofdgedachte (2)

vind de hoofdgedachte